Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II Ustny ograniczony przetarg dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie wsi Strączno na wydzierżawienie działek rolnych.

     WÓJT GMINY WAŁCZ

 

ogłasza II ustny ograniczony przetarg dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie wsi Strączno od co najmniej 5 lat i posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 10 hektarów gruntów oraz podmiotów gospodarczych prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 10 hektarów na terenie obrębu Strączno gmina Wałcz przez okres co najmniej 5 lat od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie niżej wymienionych działek:

 

  1. działka o nr 1/4 o powierzchni 2,8496 ha, w tym RIVb –0,1545 ha, RV – 0,0547 ha, Ls IV- 0,6799 ha, Lz –R – IVb 1,2528 ha i Lz- R- V - 0,7077 ha i działka nr 1/5 o powierzchni 20,8053 ha, w tym RIVa – 6,8138 ha, RIVb – 13,2709ha, RV-0,6611 ha, Ł IV – 0,0077, LsIV- 0,0,193 ha, Lz- R IVb – 0,0161, Lz- R V – 0,0049 ha i N – 0,0115 ha położone w obrębie Strączno gm. Wałcz,

  1. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 62,00 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),

  2. wysokość wadium wynosi 10.000,00 złotych ( dziesięć tysięcy złotych),

  3. przetarg odbędzie się 30 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

  1. działka o nr 1/6 o powierzchni 38,8260 ha, w tym RIVa – 12,8439 ha, RIVb – 18,6767 ha, RV- 0,8081 ha, ŁIV- 5,0274 ha, W – Ł IV- 0,2979 ha , Lz- R IV b – 0,1773, N- 0,9947 położona w obrębie Strączno gm. Wałcz,

  1. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 98,00 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),

  2. wysokość wadium wynosi 15.000,00 złotych ( piętnaście tysięcy złotych),

  3. przetarg odbędzie się 30 czerwca 2014 r. o godzinie 9.30 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

 

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie na okres od 1 października 2014 roku do 15 września 2020 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 5 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 27 czerwca 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wejście na grunt od 1 października 2014 roku.

 

Sporządził : Marek Pawlik

Wałcz , dnia 2014-05-28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 28-05-2014 14:25:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 28-05-2014 14:25:56