WÓJT GMINY WAŁCZ ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu 0015 Szwecja od co najmniej 3 lat oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Szwecja, Gmina Wałcz przez okres co najmniej 3 lat od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie działki o nr 323/3 położonej w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz

WÓJT GMINY WAŁCZ

 

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu 0015 Szwecja od co najmniej 3 lat oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Szwecja, Gmina Wałcz przez okres co najmniej 3 lat od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie niżej wymienionych działek.

 

  1. działka o nr 323/3 o powierzchni 0,01 ha, w tym : R V – 0,01 ha , położona w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz,

  2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),

  3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

  4. przetarg odbędzie się 30 września 2014 r. o godzinie 10.20 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie od dnia przetargu do 15 września 2020 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 26 września 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Sporządził : Marek Pawlik

Wałcz , dnia 2014-08-29

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 29-08-2014 14:27:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 29-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 29-08-2014 14:41:05