Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY WAŁCZ ogłasza konkurs na stanowisko: INSPEKTOR ds. EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH I KONTROLI

WÓJT GMINY  WAŁCZ

ogłasza konkurs na stanowisko – INSPEKTOR ds. EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH I KONTROLI

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)   nienaganna opinia

d)   niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g)   min. 5 lat pracy na stanowisku związanym z egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych lub kontrolą podatkową.

f)   wykształcenie minimum licencjat.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)

b)  komunikatywność , kreatywność , sumienność,

c)  umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,

d)  dobra znajomość terenu Gminy Wałcz,

e)  Prawo jazdy kategorii B

f)   posiadanie samochodu prywatnego z możliwością wykorzystania do celów służbowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) wymiar w zakresie środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

b) kontrola terenowa w zakresie składanych informacji i deklaracji podatkowych;

c) wszczynanie postępowań podatkowych z urzędu lub na wniosek stron;

d) umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawnych i podejmowania czynności mających na celu likwidację zaległości na rzecz Gminy Wałcz.

e) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na zlecenie Wójta i Skarbnika;

f) wykonywanie zadań dotyczących kontroli zarządczej wynikającej z wewnętrznych uregulowań prawnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie

   kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. egzekucji należności pieniężnych i kontroli ” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  .Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz . Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-01-2015 08:38:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-01-2015 08:39:13