Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18.06.2015r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie .

Zarządzenie nr 39/2015

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 18.06.2015r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie . 

 

Na podstawie § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie wszczęty na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz z dnia 08.05.2015r. nr 33/2015 oraz zarządzam ponowne przeprowadzenia postępowania konkursowego.

§ 2. Ogłoszenie konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym Zarządzeniem.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy Wałcz

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz doręcza się członkom komisji i kandydatom którzy złożyli oferty.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski 

 


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1)  nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

 2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3)  innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na   

      wynik konkursu.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie organ prowadzący stwierdził po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oraz innych dokumentów postępowania, istotne naruszenie, które wymaga unieważnienia całego postępowania. W przekonaniu organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie nieprawidłowością było nieuzasadnione niedopuszczenie kandydatów do dalszego postepowania konkursowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-06-2015 12:23:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 19-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-06-2015 12:23:05