Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 331 w miejscowości Szwecja, Gmina Wałcz.

Wójt Gminy w Wałczu

informuje o  rokowaniach   po drugim przetargu  zakończonym wynikiem negatywnym  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 331 o pow. 283 m2 , zapisanej w księdze wieczystej K01W/00037982/9 w miejscowości Szwecja.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej  niezabudowanej wynosi  9.000,00 zł

Rokowania  przeprowadzone zostaną  w dniu 10.08.2015 roku   o godzinie  900  w  siedzibie Urzędu  Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono -  04.12.2014 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono      -   23.04.2015 roku

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu , stary zapis to zabudowa mieszkaniowa .

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w   rokowaniach  składać należy do dnia 06.08.2015 roku   w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział  w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia 06.08.2015 roku wadium w kwocie  900,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe  nr  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest

  osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki zastrzeżeń  ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ,

- kopię dowodu wniesienia wadium .

Dodatkowych  informacji udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 09-07-2015 15:04:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 08-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-07-2015 15:04:25