Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 31-07-2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

Wójta Gminy Wałcz

dnia 31-07-2015 r.

 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz


 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wałcz przyjętym zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

W urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska oznaczone symbolami:

 1. Referat Finansowy – KS

 2. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowana Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – GK

 3. Referat Gospodarki Wodno – Ściekowej – WŚ

 4. Stanowisko ds. Ewidencji Ludności – EL

 5. Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum – DO

 6. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – DG

 7. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr – OR

 8. Stanowisko ds. Obsługi Interesantów – OR

 9. Stanowisko ds. Kancelaryjnych – OR

 10. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – OC

 11. Informatyk - OR

 12. Radca Prawny - RP

 13. Asystent

 14. Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

2)  W ROZDZIALE III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU dodaje się § 28.1 w brzmieniu :

Do podstawowego zakresu działania asystenta należy:

1. Prowadzenie działań promocyjnych Wójta i wspieranie promocji Gminy.

2. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby Wójta Gminy.

3. Kontakty i współpraca z pracownikami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy, ich organami oraz partnerami zewnętrznymi.

4. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk.

5. Analiza artykułów prasowych.

6. Wykonywane innych zadań zleconych przez Wójta.

 

3) W załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 22/2015 sprawie Regulaminu Organizacyjnego;

1. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności – EL

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum – DO

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – DG

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr – OR

Stanowisko ds. Obsługi Interesantów – OR

Stanowisko ds. Kancelaryjnych – OR

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – OC

Informatyk - OR

Radca Prawny - RP

Asystent

RAZEM – 10 stanowisk


2. dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:


Stanowiska pomocnicze i obsługi

RAZEM – 4 stanowiska

 

4) Dodaje się zał. nr 6 – struktura organizacyjna Urzędu Gminy Wałcz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-08-2015 14:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 31-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-08-2015 14:02:15