Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 331 położonej w miejscowości Szwecja.

Wójt Gminy w Wałczu

informuje o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 331 o pow. 283 m2 , zapisanej w księdze wieczystej K01W/00037982/9 położonej w miejscowości Szwecja.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi  5.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 09 .11.2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono - 04.12.2014 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono - 23.04.2015 roku

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu , stary zapis to zabudowa mieszkaniowa .

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składać należy do dnia 09 .11.2015 roku do godz. 9oo w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia

06.11.2015 roku wadium w kwocie 500,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ,

- kopię dowodu wniesienia wadium .

Dodatkowych informacji udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

08.10.2015 - 09. 11.2015

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-10-2015 13:14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-10-2015 13:52:23