Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg Ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przyległych , na sprzedaż nieruchomości rolnych: działki nr 153/5, 153/8, 153/9 w obrębie 0057 Golce, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla  właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przyległych , na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości  rolnych :

 

 1. działka nr 153/5 o powierzchni  0,0116 ha w tym : ( R IV b  – 0,0116 ha  ) położona w obrębie 0057 Golce , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00033511/9 

 1. Cena działki netto – 3.100,00 złotych,
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  9 lutego 2016 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

 

 1. działka nr 153/8 o powierzchni  0,0287 ha w tym : ( R IV b  – 0,0287 ha  ) położona w obrębie 0057 Golce , Gmina Wałcz.

9.  KO1W/00019466/4 

 1. Cena działki netto – 7.300,00 złotych,
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  9 lutego 2016 r. o godzinie 09.30 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

 

 1. działka nr 153/9 o powierzchni  0,0537 ha w tym : ( R IV b  – 0,0537 ha)  położona w obrębie 0057 Golce , Gmina Wałcz.

16.  KO1W/00019466/4 

 1. Cena działki netto – 13.300,00 złotych,
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  9 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : Sprzedaż tych nieruchomości może nastąpić jedynie na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z powodu tego , że działki nie posiadają dostępu do drogi . 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 6 lutego 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 5 lutego 2016 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr .......... obręb 0057 Golce , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  5- 02 - 2016 r. do godziny 15.30 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 07-01-2016 12:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 07-01-2016 12:53:50