Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

ZARZĄDZENIE NR 11/2016

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 2 lutego 2016 r.

 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz.  1515 ) zarządza się  co następuje:

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wałcz przyjętym zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
 • kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio: kierownika referatu i komendanta Straży Gminnej;
 1. w § 8 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: Komendant Straży Gminnej.
 2. § 9 otrzymuje brzmienie:

W urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska oznaczone symbolami:

 1. Referat Finansowy – KS
 2. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowana Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – GK
 3. Referat Gospodarki  Wodno – Ściekowej – WŚ
 4. Referat Straży Gminnej - SG
 5. Stanowisko ds. Ewidencji Ludności – EL
 6. Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum – DO
 7. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – DG
 8. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr – OR
 9. Stanowisko ds. Obsługi Interesantów – OR
 10. Stanowisko ds. Kancelaryjnych – OR
 11. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – OC
 12. Informatyk - OR
 13. Radca Prawny - RP
 14. Asystent
 15. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI
 16. Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 1. W ROZDZIALE III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU dodaje się § 28.3 w brzmieniu :

Do podstawowego zakresu działania referatu Straży Gminnej należy:

 1. Ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Wałcz.
 2. Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych oraz akty prawa miejscowego.

 

 1. W załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 22/2015 sprawie Regulaminu Organizacyjnego;

1.dodaje się pkt. 6 wbrzmieniu:

REFERAT STRAŻY GMINNEJ

komendant

3 stanowiska strażników gminnych

              RAZEM – 4 stanowiska

 

 1. załącznik nr 6.1 zastępuje  się zał. nr 6.2  – struktura organizacyjna Urzędu Gminy Wałcz.

§ 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Gminnej określi regulamin nadany przez Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Wałcz

 Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STRUKTURA ORG. zał. 6.2.pdf (PDF, 552.23Kb) 2016-02-15 14:06:01 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-02-2016 13:50:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 15-02-2016 14:06:01