Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 353/2 o pow. 834 m2 , zapisanej w księdze wieczystej K01W/00041967/9 w miejscowości Golce.

Wójt Gminy w Wałczu

informuje o  rokowaniach   po drugim przetargu  zakończonym wynikiem negatywnym  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 353/2  o pow. 834 m2 , zapisanej w księdze wieczystej K01W/00041967/9 w miejscowości Golce.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej  niezabudowanej wynosi : 32.500,00 zł

Rokowania  przeprowadzone zostaną  w dniu 19.05.2016 roku o godzinie 10:00  w  siedzibie Urzędu  Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono -  10.12.2015 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono      -   03.03.2016 roku

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w   rokowaniach  składać należy do dnia 19.05.2016 roku  do godz. 930  w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział  w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia 16.05.2016 roku wadium w kwocie  3.250.00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe  nr  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest

  osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki zastrzeżeń  ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Dodatkowych  informacji udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

14.04.2016 r. – 19.05.2016 roku.

Załączniki do pobrania

1 Informacja o wynikach sprzedaży.pdf (PDF, 32KB) 2016-05-19 22:41:24 261 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-04-2016 12:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 14-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-05-2016 22:41:24