Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: działki nr 115/2, 115/6, 115/5, 115/4 położone w obrębie 0085 Gostomia, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz  , zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej  6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości  rolnych niezabudowanych  :

 

 1. działka nr 115/2 o powierzchni  0,5112 ha w tym : ( R III a- 0,0788 ha, R III b- 0,1406 ha, R IV a – 0,2918 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00025152/5 

 1. Cena działki netto – 16.320,00 złotych, ( szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 8,00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  15 – 09- 2024 roku.

 1. działka nr 115/6 o powierzchni  0,1333 ha w tym : ( R III b- 0,0589 ha, R IV a – 0,0744 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

9. KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 5,420,00 złotych, ( pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 8,30  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia   18– 04- 2019 roku.

 1. działka nr 115/5 o powierzchni  0,1865 ha w tym : ( R III a- 0,0189 ha, R III b- 0,0648 ha, R IV a – 0,1028 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

16.  KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 6.920,00 złotych, ( sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2016 r. o godzinie 9,00  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  18 – 04- 2019 roku.

 1. działka nr 115/4 o powierzchni  0,2653 ha w tym : ( R III a- 0,0520 ha, R III b- 0,0707 ha, R IV a – 0,1426 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

23.  KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 9.220,00 złotych, ( dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 9,30  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  19 – 04- 2019 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawiera § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych następuje w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym. 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 29 lipca 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

 1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
 3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikacjach rolniczych lub stażu pracy na własnym gospodarstwie rolnym  poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1

 

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 29 lipca 2016 r. do godziny 13,00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr ..... obręb 0085 Gostomia, Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  29-  07 - 2016 r. do godziny 15,30 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 27-06-2016 15:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-06-2016 15:05:25