Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 maja 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 06 maja 2016r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz

 

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam co następuję:

§ 1

1.    W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2.    W skład Zespołu ds. Kontroli Zarządczej wchodzą:
1)    Przewodniczący Zespołu: Joanna Mackiewicz
2)    Członek Zespołu-Sylwia Siemko
3)    Członek Zespołu-Przemysław Maksymowicz
4)    Członek Zespołu- Rafał Falkowski
5)    Członek Zespołu-Aneta Sikora
6)    Członek Zespołu-Piotr Mrozewski
7)    Członek Zespołu- Zuzanna Klocek
8)    Członek Zespołu- Tomasz Skonieczny

3.    Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:
1)    Koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz ( zwany dalej Urzędem)
2)    Opracowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie;
3)    Opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej Urzędu;
4)    Udział w opracowaniu celów i zadań dla gminy Wałcz;
5)    Sprawowanie nadzoru nad monitorowaniem realizacji celów i zadań oraz działań zaradczych;
6)    Udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka związanego z zaplanowanymi celami i zadaniami;
7)    Gromadzenie sprawozdań z realizacji celów i zadań komórek organizacyjnych Urzędu;
8)    Monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
9)    Gromadzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek;
10)    Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie;
11)    Dokonanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
12)    Prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.

§2

1.    Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do:
1)    Udzielania Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
2)    Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wałcz

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

Jan Matuszewski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 22-08-2016 15:13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 06-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-08-2016 15:13:46