RAMOWY PLAN PRACY RADY GMINY WAŁCZ NA ROK 2017.

Załącznik do uchwały nr XXIX/ 172 /2017

Rady Gminy Wałcz z dnia 26.01.2017r.

 

 RAMOWY 

PLAN  PRACY  RADY  GMINY  WAŁCZ  NA ROK 2017.

 

I Kwartał  

Terminy sesji : 26.01.2017r.- godz.13,oo / 17.02.2017r.-godz.13,oo / 30.03.2017r.-godz.13,oo

Tematy :

1.  Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2017.

2.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2017.

3.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.

4.   Sprawozdanie z działalności  referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za rok 2016.

5.   Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016.

6.   Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

 

II Kwartał   

Terminy sesji : 27.04.2017r. - godz.13,oo/ 25.05.2017r.- godz.13,oo / 29.06.2017r. - godz.13,oo

Tematy :         

1.Informacja na temat sytuacji na rynku pracy .

2.Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy .

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych za rok 2016. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.

5.Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

 

III Kwartał   

Terminy sesji : 31.08.2017r. - godz.13,oo/ 28.09.2017r.- godz.13,oo /

Tematy :

1.Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy zaplanowanych na rok 2017. 

2.Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.

3.Informacja na temat gospodarki odpadami za I półrocze 2017r.

4.Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2017r.

5.Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

 

IV Kwartał   

Terminy sesji : 26.10.2017r. - godz.13,oo/ 28.11.2017r. - godz.13,oo/ 21.12.2017r.- godz.13,oo

Tematy :

1.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.

2.Informacja o stanie oświaty gminnej  za rok szkolny 2016-2017.

3.Zatwierdzenie nowych stawek podatkowych na rok 2018.

4.Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2018.

5.Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

 

Uwagi :

1.Podany powyżej plan jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy wynikajcie z bieżącej   pracy organów gminy Wałcz.

2.W uzasadnionych przypadkach za zgodą radnych dopuszcza się zmianę terminów sesji .

3.Stałymi punktami każdej sesji będą:

   - interpelacje i zapytania radnych,

   - informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,

   - informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami,

   - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy, komunikaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-03-2017 14:27:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-03-2017 14:27:30