Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks etyczny pracowników urzędu

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY W WAŁCZU

 P R E A M B U Ł A

Kodeks etyczny jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć tym , którzy go tworzyli. Kodeks to nie tylko zbiór nakazów i zakazów , lecz również zbiorem pewnych wartości. Nawiązuje do idei pracy samorządowej ,poszanowania godności człowieka , do samostanowienia ,dbałości o równość szans. Zawiera standardy zachowań etycznych, stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych. Obejmuje najistotniejsze sfery aktywności pracownika samorządowego. Wraz z rozwojem świadomości społecznej może on ulegać zmianom.

I. GÓLNA  POSTAWA  PRACOWNIKÓW

1. Wysokie morale zawodowe i osobiste.

2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza pracą.

4. Dbanie o schludny, estetyczny  wygląd zewnętrzny i unikanie wyzywających strojów.

5. Dbanie o jak najlepszy wizerunek Urzędu Gminy.

6. Wstrzymywanie się z prezentacją własnych poglądów politycznych.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC PETENTÓW

1. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami.

2. Równe traktowanie petentów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne cechy osobiste i preferencje.

3. Wrażliwe i delikatne traktowanie osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

4. Udzielenie petentowi precyzyjnej informacji na temat załatwiania danej sprawy w Urzędzie.

5. Nie pozostawać w zażyłych stosunkach z kontrahentami Urzędu , dbać o interesy Urzędu ,nie narażać go na niepotrzebne, nieprzemyślane wydatki oraz chronić powierzony pracownikom majątek i środki publiczne.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC  WSPÓŁPRACOWNIKÓW

1. Respektować  wiedzę i doświadczenie współpracownika

2. Przestrzegać lojalność zawodową

3. Zachować uprzejmość, życzliwość

4. W ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem

5. W przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie.

6. Współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków służbowych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA  WOBEC  PRACODAWCY

1. Lojalny , życzliwy , uprzejmy dla pracodawcy.

2. Dążyć do usprawniania funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności swojej pracy.

V. ZACHOWANIE ZGODNE Z PRAWEM

1. Nie angażować się w działania, które zagrażają prawidłowym wypełnianiem obowiązków i wpływają negatywnie na obiektywizm w podejmowaniu decyzji.

2. Nie ulegać żadnym naciskom, nie przyjmując żadnych zobowiązań i korzyści materialnych wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

3. Unikać wykroczeń za które grozi mandat lub inne kary.

VI. ZACHOWANIE TAJEMNICY.

1. Nie ujawniać informacji poufnych, zastrzeżonych i nie wykorzystywać ich dla korzyści finansowych lub osobistych .

2. Nie ujawniać informacji objętych tajemnica skarbową.

VII. ZARZĄDZANIE , NADZÓR

1. Odpowiedzialni za referat ,samodzielnych pracowników powinni:

- ufać pracownikom  dając im swobodę działania oraz osobistą odpowiedzialność.

- wysłuchać pracowników jeśli maja problemy na niwie zawodowej lub osobistej

- w sposób jawny , konkretny instruować pracowników

 

Kodeks etyczny będzie corocznie poddany dyskusji wewnętrznej a wypracowane wnioski będą wykorzystywane do jego aktualizacji w celu podnoszenia standardu usług świadczonych w Urzędzie, poziomu świadczeń skierowanych do petentów Urzędu oraz wykluczania z praktyki wszelkich przejawów niepoprawności czy nagannego zachowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-02-2012 21:52:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-02-2012 22:04:49