ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Wałcz

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 61/2017

WÓJTA GMINY WAŁCZ

z dnia 19 lipca 2017 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Wałcz

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz .U z 2016r. poz.446 ze zm./,art.7 i 8 ust.1 i art.8a ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/tekst jednolity Dz.U z 2016r.poz.1610 /zarządzam , co następuje:

W Zarządzeniu Nr 6/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 marca 2011 roku  wprowadza się następujące zmiany:

§1. W §1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

- dla lokali mieszkalnych  o powierzchni przekraczającej 100 m2 stawki czynszu obniża się o 50 %.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od początku miesiąca kalendarzowego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  i stronie BIP Urzędu Gminy .

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

 

                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-08-2017 10:05:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Niespodziana 19-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-08-2017 10:05:41