ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 października 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE   Nr  79/2017

Wójta Gminy Wałcz

z dnia   05  października  2017 roku

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości będących  mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm./ i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/Dz. U. z 2017 roku , poz.1595 / oraz Uchwały nr XXXIV/197/2013  z dnia  28 maja 2013 roku  Rady Gminy w Wałczu   w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałcz , Wójt Gminy w Wałczu postanawia, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się  zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  działki  nr 7/31  o pow. 0,2419 ha  zabudowanej budynkami  i budowlami nieczynnej oczyszczalni ścieków  w miejscowości  Nakielno.   

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania .

 

Wójt Gminy

Jan Matuszewski  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-01-2018 11:22:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-01-2018 11:22:52