Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR LI/329/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 10:05:47
UCHWAŁA NR L/325/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 10:03:13
UCHWAŁA NR L/324/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysoko sprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz 2018-10-17 10:00:10
UCHWAŁA NR L/322/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-10-17 09:59:06
UCHWAŁA NR L/321/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2018-10-17 09:57:58
UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 09:54:09
UCHWAŁA NR XLVIII/315/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wałcz. 2018-07-11 15:43:58
UCHWAŁA NR XLVIII/314/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-12 08:28:27
UCHWAŁA NR XLVIII/313/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wałcz 2018-07-12 08:27:31
UCHWAŁA NR XLVIII/312/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wałcz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-12 08:26:19
UCHWAŁA NR XLVIII/311/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami fizycznymi. 2018-07-11 15:41:10
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-07-12 08:25:12
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja. 2018-07-12 08:23:57
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:39:12
CHWAŁA NR XLVIII/307/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:37:55
UCHWAŁA NR XLVIII/306/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:36:31
UCHWAŁA NR XLVIII/305/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:35:21
UCHWAŁA NR XLVIII/304/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz 2018-07-12 08:22:57
UCHWAŁA Nr XLVIII/303/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-07-11 15:33:50
Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 15:30:46
Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 2018-07-11 15:29:20
Uchwała Nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu w realizacji zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76?. 2018-07-11 15:26:42
UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-06-04 12:47:48
Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2322z. 2018-06-04 12:44:45
UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wałcz 2018-06-04 11:12:05
UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-06-07 13:42:14
UCHWAŁA NR XLVII/295/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Wałcz. 2018-06-04 11:09:30
UCHWAŁA NR XLVI/294//2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-12 09:00:18
UCHWAŁA NR XLVI/293/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2018-07-12 08:59:35
UCHWAŁA NR XLVI/292/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-05-11 11:40:21
UCHWAŁA NR XLVI/291/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wałcz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-07-12 08:58:33
Uchwała Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2018-07-12 10:22:57
Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2018-07-12 10:11:39
UCHWAŁA NR XLVI/288/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-12 10:08:32
UCHWAŁA NR XLVI/287/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-12 09:47:53
UCHWAŁA NR XLVI/286/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wałcz na lata 2018-2020 2018-07-12 09:28:36
UCHWAŁA NR XLV/285/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2018-07-12 10:41:12
UCHWAŁA NR XLIV/284/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-04-05 14:50:21
UCHWAŁA NR XLIV/283/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-05 14:49:22
UCHWAŁA NR XLIV/282/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-04-05 14:48:30
Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2018-04-05 14:46:21
UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2018-2020" 2018-04-05 14:44:18
Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2322z. 2018-04-05 14:40:15
UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2018-04-05 14:35:18
UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-03-08 15:30:46
UCHWAŁA NR/276/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku Rady Gminy Wałcz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2018-03-08 15:18:20
Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej 2018-03-08 15:25:57
UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. 2018-03-08 14:55:20
UCHWAŁA NR XLIII/273/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2018 roku. 2018-03-08 15:28:36
UCHWAŁA NR XLIII/272/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2018-03-08 14:58:53
Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania remontów chodników przy drodze powiatowej nr 2307z i 2324z . 2018-03-08 14:52:30
UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz 2018-03-08 15:27:56
UCHWAŁA NR XLII/269/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-02-02 15:40:27
UCHWAŁA NR XLII/268/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Horodeckiego Prezesa Firmy Ekomech Sp. z o.o. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2018-02-09 11:24:39
UCHWAŁA NR XLII/267/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wałcz do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych 2018-02-02 15:39:17
UCHWAŁA NR XLII/266/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałcz 2018-02-02 15:38:07
UCHWAŁA NR XLII/265/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości. 2018-02-09 11:01:39
UCHWAŁA nr XLII/264/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2018. 2018-02-09 11:08:16
UCHWAŁA nr XLII/263/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2018. 2018-02-09 11:18:21