Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, działka nr 37/2 w miejscowości Kłosowo, Gmina Wałcz.

Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 16,00  m2, położona  na działce nr 37/2 o pow. 0,0106 ha w miejscowości Kłosowo , zapisana w księdze wieczystej K01W/00021443/4.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym na działce nr 37/2  wynosi 5.900,00 zł + podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  16.07.2018 roku o godzinie  10:00 w  siedzibie Urzędu Gminy Wałcz.

Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązującego planu miejscowego  a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagopodarowania Przstrzennego działka stanowi tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej a postąpienie nie mniej niż 1 %  ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23 % VAT.

Wadium należy wnosić na  konto depozytowe Bank Pekao S.A. I Oddział Wałcz  nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 Urzędu Gminy Wałcz najpóźniej do dnia 13.07.2018 roku .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczy się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczącej nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz

na stronie internetowej Gminy Wałcz

www.bip.gminawalcz.pl

 

14.06.2018 r. –  16.07.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-06-2018 15:15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-06-2018 15:16:39