Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 57/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

ZARZĄDZENIE NR  57/2012

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 17 września 2012 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/Dz. U . z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zm./oraz Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam , co następuje:

§ 1.Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w zakresie Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

§ 2.Konsultacje  zostaną przeprowadzone w okresie od 24 września  2012r. do 08 października  2012 r.

§ 3.Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ,na stronie internetowej Gminy Wałcz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz treści projektu programu , o którym mowa w §1.

§ 5.1.Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.

§ 6.Opinie i uwagi wnoszone na piśmie na „Formularzu zgłoszenia opinii” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy Wałcz pok.nr 1  lub składać drogą elektroniczną na adres walcz@walcz.ug.gov.plw terminie określonym w § 2.

§ 7.Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8.Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji,udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny ,do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Pani Lucyna Niespodziana –pokój nr 1.

§ 9.Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program - Współpraca z org. pozarządowymi 2013r..doc (DOC, 77KB) 2012-09-21 15:22:31 1893 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-09-2012 15:22:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-09-2012 15:22:31