Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie niżej wymienionej działki: nr 10/2 w obrębie 0087 Dzikowo, Gmina Wałcz,

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy co najmniej  6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie niżej wymienionych działek:

 

  1.  działka o nr 10/2 o powierzchni 2,36 ha, w tym : R IV a  – 0,50  ha, R IV b – 1,86 ha )  położona w obrębie 0087 Dzikowo  ,  Gmina Wałcz,
  2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  8,51 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 52,49 złotego/1 q na rok 2018 ),

3.  wysokość wadium wynosi  50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

  1. przetarg odbędzie się  24 sierpnia 2018 r. o godzinie  9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie od dnia 26.11. 2018 r do 31 grudnia 2027 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691  najpóźniej do dnia  21 sierpnia 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dnia po zamknięciu przetargu.

Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 Sporządził : Marek Pawlik

  1. , dnia 2018-07-16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-08-2018 13:07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-08-2018 13:07:24