Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji listy kandydatów na Wójta gminy Wałcz 2018-09-18 23:26:36
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Wałcz. 2018-09-13 14:22:20
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 14:14:19
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 14:13:13
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2018-09-12 11:42:02
Dyżury Urzędnika Wyborczego 2018-09-06 23:35:27
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-09-06 23:33:47
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-09-06 23:31:13
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-09-06 23:28:25
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-09-06 23:23:22