Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 114/6 położonej w miejscowości Ostrowiec dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych do tej działki.

Wójt   Gminy   w      Wałczu

ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 114/6 położonej  

w miejscowości  Ostrowiec dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych do tej działki.

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Księga wieczysta

Cena wywoławcza nieruchomosci

1

2

3

4

5

1.

Dz. nr  114/6

0,0504 ha

K01W/00016627/0

7.670,00 zł netto

+ podatek VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu  15.11.2018 roku o godzinie 9oo w sali narad  Urzędu Gminy  Wałcz ul. Dąbrowskiego 8.

  Na w/w nierchomość brak jest obowiązującgo planu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium wyznaczonym terminie. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele działek nr  114/3, 114/4, 114/5 i 8150/7 którzy złożą pisemne oświadczenie , że zamierzają brać udział w przetargu i są właścicielami w/w działek najpóżniej 3 dni przed wyznaczonym tereminem przetargu. Potwierdzeniem złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i budynków . Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi na tablicy ogłoszeń na dzień przed wyznaczonym tereminem przetargu.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej a postąpienie  nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

  Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie  obowiązujący podatek VAT .

Wadium należy wpłacić na konto Bank Pekao S.A. I O/ Wałcz  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia  12.11.2018  roku.

Dowód wniesienia wadium należy posiadać w dniu przetargu i okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawarcie umowy notarialnej następuje w terminie  do 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Informacji dotyczącej działki wystawionej  do przetargu udziela się w pokoju nr  20  Urzędu Gminy Wałcz.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz

na stronie internetowej Gminy Wałcz

www.bip.gminawalcz.pl

 

11.10.2018 r. – 15.11.2018 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 11-10-2018 10:56:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 11-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-10-2018 10:56:22