Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

III Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej: działka nr 509 w obrębie 0018 Rudki, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej :

 

1. działka nr 509 o powierzchni 1,9272 ha w tym : ( R VI – 0,4112 ha, Lz VI – 1,5160 ha ) położona w obrębie 0018 Rudki, Gmina Wałcz.

2. KO1W/00001066/1

3. Cena działki netto - 22.000,00 złotych ( dwadzieścia dwa tysiące )

4.Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej,

5. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – tereny rolne .

 

I przetarg odbył się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 9.30 i zakończył się wynikiem negatywnym .

II przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 9.00 i zakończył się wynikiem negatywnym .

 

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego . Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .

 

W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie będzie spelniał warunków określonych w/w ustawie o ksztaltowaniu ustroju rolnego , Gmina - zbywca, złoży wniosek do KOWR w Koszalinie o wyrażenie zgody na sprzedaż dla tego kandydata .

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych określa § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

 

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 8 grudnia 2018 r. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości .

 

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2018-11-05 ............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-11-2018 15:02:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-11-2018 15:02:33