Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 114/6 położonej w miejscowości Ostrowiec dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych do tej działki.

Wójt   Gminy   w      Wałczu

ogłasza II  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 114/6 położonej  

w miejscowości  Ostrowiec dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych do tej działki.

 

                                                                                                                             

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Księga wieczysta

Cena wywoławcza nieruchomosci

1.

Dz. nr  114/6

0,0504 ha

K01W/00016627/0

4.000,00 zł netto

+ podatek VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019 roku o godzinie 9oo w sali narad  Urzędu Gminy  Wałcz ul. Dąbrowskiego 8.

  Na w/w nierchomość brak jest obowiązującgo planu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium wyznaczonym terminie. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele działek nr  114/3, 114/4, 114/5 i 8150/7 którzy złożą pisemne oświadczenie , że zamierzają brać udział w przetargu i są właścicielami w/w działek najpóżniej 3 dni przed wyznaczonym tereminem przetargu. Potwierdzeniem złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i budynków . Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi na tablicy ogłoszeń na dzień przed wyznaczonym tereminem przetargu.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej a postąpienie  nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

  Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie  obowiązujący podatek VAT .

Wadium należy wpłacić na konto Bank Pekao S.A. I O/ Wałcz  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia    08.01.2019  roku.

Dowód wniesienia wadium należy posiadać w dniu przetargu i okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawarcie umowy notarialnej następuje w terminie  do 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Informacji dotyczącej działki wystawionej  do przetargu udziela się w pokoju nr  20  Urzędu Gminy Wałcz.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz

na stronie internetowej Gminy Wałcz

www.bip.gminawalcz.pl

 

28 .11.2018 r. –       11. 01.2019 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 28-11-2018 15:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 28-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 28-11-2018 15:54:21