Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rokowania po trzecim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie dzialki rolnej niezabudowanej nr 509 o pow. 1,9272 ha położonej w obrębie 0018 Rudki . 2019-03-06 14:31:40
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Golce, Gmina Wałcz. 2019-02-28 15:22:42
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego wraz z przyczepką (Mercedes Benz LP 813) 2019-02-20 14:20:36
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej: działka nr 155/7 w obrębie 0058 Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2019-02-18 15:01:39
Ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 26/1 w obrębie 0023 Kłosowo , Gmina Wałcz. 2019-02-18 14:58:53
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 90 w obrębie 0053 Ługi Wałeckie , Gmina Wałcz. 2019-02-06 22:19:42
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 89 w obrębie 0053 Ługi Wałeckie , Gmina Wałcz. 2019-02-06 22:16:13
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno. 2019-01-24 09:41:27
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej niezabudowanej działka o nr 332/2 w obrębie 0057 Golce, Gmina Wałcz. 2019-01-18 22:41:27
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych działka nr 153/7 w obrębie 0057 Golce, Gmina Wałcz. 2019-01-18 22:37:18
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 126 w obrębie 0051 Rutwica , Gmina Wałcz. 2019-01-17 15:25:39
Ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych: działka nr 190 w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz. 2019-01-17 15:23:52
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 189 w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz. 2019-01-17 15:22:10
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 39 w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz. 2019-01-17 15:19:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej w miejscowości Nakielno (działka nr 280) 2019-01-16 16:09:51
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 63/2 w obrębie 0084 Chwiram, Gmina Wałcz. 2019-01-09 10:21:32
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 69/2 w obrębie 0061 Dobino , Gmina Wałcz 2019-01-09 10:19:21