Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-31 09:58:16
UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-07 10:43:19
UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-05-07 10:42:44
UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wałcz 2019-05-07 10:42:07
UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz 2019-05-07 10:41:17
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-07 10:37:53
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz przekazanej przez Radę Miasta Wałcz w przedmiocie przyznawania lokali mieszkalnych 2019-06-05 15:49:08
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2019-06-05 15:46:17
UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wałcz, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, w roku kalendarzowym 2019. 2019-05-07 10:37:07
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania remontu pobocza drogi powiatowej Nr 2307Z 2019-06-05 15:43:54
UCHWAŁA Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2019-06-05 15:33:29
Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania budowy ? aktywnej? sygnalizacji świetlnej w obrębie przejścia dla pieszych przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Gostomia 2019-06-05 15:41:04
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-03-20 15:48:30
UCHWAŁA NR V/31/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2019-03-20 15:46:32
UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2019 r. 2019-03-20 15:44:19
UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2019 roku. 2019-03-20 15:43:14
UCHWAŁA NR V/28/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-03-20 15:42:26
UCHWAŁA NR V/27/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działek gruntu pod drogą krajową nr 22 2019-03-20 15:40:46
UCHWAŁA NR V/26/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Wałeckiego w drodze darowizny działek gruntu pod drogami gminnymi 2019-03-20 15:37:49
UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-02-19 15:18:50
UCHWAŁA nr IV/24/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2019. 2019-02-18 15:47:53
UCHWAŁA nr IV/23/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2019 2019-02-18 15:36:52