Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2019 2019-11-06 14:54:11
Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 2019-11-05 09:31:22
UCHWAŁA NR XIII/93/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-11-05 10:45:22
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a Nadleśnictwem Płytnica 2019-11-05 09:28:11
UCHWAŁA NR XIII/91/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wałcz, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, w roku kalendarzowym 2020. 2019-11-05 10:44:20
Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz w przedmiocie doprowadzenia do przejezdności drogi gminnej w miejscowości Papowo 2019-11-05 09:20:55
UCHWAŁA NR XIII/89/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-05 10:42:37
UCHWAŁA NR XIII/88/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wałcz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2019-11-05 10:41:35
UCHWAŁA NR XII/87/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-11-06 15:38:07
UCHWAŁA NR XII/86/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny M. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2019-11-06 15:41:21
Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani S.J. na działania Wójta Gminy Wałcz 2019-11-06 15:43:37
UCHWAŁA NR XII/84/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-11-06 15:36:25
UCHWAŁA Nr XII/83/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2019-11-06 16:06:14
UCHWAŁA NR XII/82/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2019-11-06 15:51:50
UCHWAŁA NR XII/81/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego 2019-11-06 15:56:35
UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-11-07 13:17:44
Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz przekazanej przez Radę Miasta Wałcz w przedmiocie przyznawania lokali mieszkalnych 2019-11-07 13:33:05
UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-11-07 13:17:03
UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/173/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody 2019-11-07 13:15:36
Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 2332Z 2019-11-07 13:42:28
Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych 2019-11-07 13:29:19
UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2019-11-07 13:14:19
Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-11-07 13:23:35
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-11 11:35:03
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz 2019-07-11 11:34:15
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wałcz i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2019-07-11 18:48:01
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Wałcz 2019-07-11 11:33:06
UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-07-11 19:19:14
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów 2019-07-11 19:27:41
UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/111/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów 2019-07-11 19:18:26
UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-11 19:16:39
UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 2019-07-11 19:05:57
UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wałcz od dnia 1 września 2019 roku. 2019-07-11 19:08:45
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Wałcz jako prawo użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym 2019-07-11 19:24:43
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2019-07-11 19:31:38
UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2019-07-11 19:08:02
UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wałcz 2019-07-11 19:07:05
Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-11 19:23:41
Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na własność Gminy Wałcz do gminnego zasobu nieruchomości 2019-07-11 19:21:32
Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 2019-07-11 18:57:47
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku 2019-07-11 19:30:00
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania 2019-07-11 18:56:02
UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-31 09:58:16
Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2019-07-11 13:46:59
Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2019-07-11 13:44:37
Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2019-07-11 13:41:39
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działki gruntu pod drogą krajową nr 22 2019-07-11 13:32:34
UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-07 10:43:19
Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu nieograniczonego 2019-07-11 22:09:23
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-05-07 10:42:44
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wałcz 2019-05-07 10:42:07
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz 2019-05-07 10:41:17
Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-07-11 22:19:20
Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-07-11 22:16:17
Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-07-11 22:12:21
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-05-07 10:37:53
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz przekazanej przez Radę Miasta Wałcz w przedmiocie przyznawania lokali mieszkalnych 2019-06-05 15:49:08
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2019-06-05 15:46:17
UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wałcz, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, w roku kalendarzowym 2019. 2019-05-07 10:37:07
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania remontu pobocza drogi powiatowej Nr 2307Z 2019-06-05 15:43:54
UCHWAŁA Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2019-06-05 15:33:29
Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania budowy ? aktywnej? sygnalizacji świetlnej w obrębie przejścia dla pieszych przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Gostomia 2019-06-05 15:41:04
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-03-20 15:48:30
UCHWAŁA NR V/31/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2019-03-20 15:46:32
UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2019 r. 2019-03-20 15:44:19
UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2019 roku. 2019-03-20 15:43:14
UCHWAŁA NR V/28/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2019-03-20 15:42:26
UCHWAŁA NR V/27/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działek gruntu pod drogą krajową nr 22 2019-03-20 15:40:46
UCHWAŁA NR V/26/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Wałeckiego w drodze darowizny działek gruntu pod drogami gminnymi 2019-03-20 15:37:49
UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-02-19 15:18:50
UCHWAŁA nr IV/24/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2019. 2019-02-18 15:47:53
UCHWAŁA nr IV/23/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2019 2019-02-18 15:36:52