Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania po trzecim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie dzialki rolnej niezabudowanej nr 509 o pow. 1,9272 ha położonej w obrębie 0018 Rudki .

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza rokowania po trzecim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie dzialki rolnej niezabudowanej nr 509 o pow. 1,9272 ha położonej w obrębie 0018 Rudki .

 

Cena wywoławcza nieruchomosci wynosi 22.000,00 zł

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 12.04.2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibieUrzędu Gminy Wałcz .


Pierwszy przetarg przeprowadzono - 29.03.2018 roku

Drugi przetarg przeprowadzono - 11.05.2018 roku

Trzeci przetarg przeprowadzono - 11.12.2018 roku


Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz to tereny rolne .


Zgłoszenie udziału w rokowaniach składać należy do dnia 12.04.2019 roku do godz. 950 w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 509 w Rudkach – nie otwierać do dnia 12.04.2019 do godz. 10.00”.

Aby wziąć udział w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia 09.04.2019 roku zaliczkę w kwocie 2.200,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wnieść na konto depozytowe nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowanie zalicza się na poczet nabytej działki , zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wniesienia zaliczki.

Dodatkowych informacji udziela się w pokoju nr 19 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8 , 78 – 600 Wałcz .

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .

W przypadku, gdy osoba lub podmiot, którego oferta będzie najkorzystniejsza nie będzie spełniał wymogów art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Gmina Wałcz wystąpi z wnioskiem do KOWR w Koszalinie o zgodę na sprzedaż dla tej osoby lub podmiotu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-03-2019 14:31:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-03-2019 14:31:40