Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-06-30 15:42:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-07-01 16:10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-07-01 16:14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-06-15 13:26:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 czerwca 2020 roku na sprzedaż pakietu wyposażenia gastronomicznego. 2020-06-08 14:01:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wałcz za rok 2019 2020-05-29 15:51:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-27 15:19:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia procedury w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-05-27 15:15:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie odwołania zarządzenia dotyczącego wpłat i wypłat dokonywanych przez uprawnionych z terenu Gminy Wałcz 2020-05-25 15:46:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-08 15:05:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-07 11:49:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-07 11:51:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie odwołania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wałcz oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID ? 19) 2020-05-06 10:53:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wpłat i wypłat dokonywanych przez uprawnionych z terenu Gminy Wałcz 2020-04-15 12:22:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie Wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenia Urzędu Gminy Wałcz 2020-04-27 15:17:34
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia. 2020-03-30 14:22:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzenie kryzysowe, z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania, przeciwdziałanie, zwalczanie i walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV 2 (COVID - 19) 2020-03-23 15:27:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID ? 19) na terenie Gminy Wałcz 2020-03-26 11:19:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wałcz oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID - 19) 2020-03-23 15:20:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw ,siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Wałcz 2020-03-23 14:07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia procedowania w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-03-18 15:35:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-03-16 12:50:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży walca drogowego oraz równiarki drogowej 2020-03-11 12:34:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j.) 2020-05-18 10:26:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:15:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:19:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:22:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:26:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 lutego 2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ?Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2020 roku?. 2020-02-06 14:35:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/ 2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-02-06 14:31:40
dokument ZARZĄDZENIE nr 12/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 04.02.2020 r. w sprawie zmiany w regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 2020-02-07 15:17:27
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-25 15:49:39
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego w procedurze przetargowej i bezprzetargowej dla nieruchomości rolnych i nierolnych 2020-01-21 11:24:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-01-30 08:29:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-01-21 11:03:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-01-08 14:45:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2020 rok dotyczących ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. 2020-01-08 14:49:09