Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2020

UCHWAŁA  nr XVIII/124/2020

Rady  Gminy Wałcz

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz § 3 Regulaminu Rady Gminy Wałcz stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Wałcz uchwalonego uchwałą nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ramowy plan pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2020 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.        

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski


Załącznik do uchwały nr XVIII/124/2020

Rady Gminy Wałcz z dnia 30.01.2020 r.

 

RAMOWY

PLAN PRACY RADY GMINY WAŁCZ NA ROK 2020

I Kwartał

Tematy:

 1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki z działalności za rok 2019 i przedstawienie planu pracy na rok 2020.
 2. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie od 19.11.2018 do 31.12.2019 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2020.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2020.
 6. Informacja Komendanta 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu w sprawie świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Wałcz.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za rok 2019.
 9. Informacja na temat gospodarki odpadami za rok 2019.
 10. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2019.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących. 

II Kwartał

Tematy:

 1. Informacja Straży Gminnej z działalności kontrolno – prewencyjnej za rok 2019.
 2. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych za rok 2019. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

III Kwartał

Tematy:

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy zaplanowanych na rok 2020. 
 2. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 3. Informacja na temat gospodarki odpadami za I półrocze 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za I półrocze 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

IV Kwartał

Tematy:

 1. Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2019-2020.
 2. Zatwierdzenie nowych stawek podatkowych na rok 2021.
 3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2021.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

Uwagi:

 1. Podany powyżej plan jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy wynikajcie z bieżącej pracy organów gminy Wałcz.
 2. Stałymi punktami każdej sesji będą:
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 • informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy, komunikaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-02-2020 13:54:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 03-02-2020 13:54:50