Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2020.

UCHWAŁA  nr  XVIII/125/2020

Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2020.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz § 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Wałcz uchwalonego uchwałą nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2020 w    treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski


  Załącznik do uchwały nr XVIII/125 /2020

Rady Gminy Wałcz z dnia 30.01.2020

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

LUTY

1. Kontrola finansów Gminy Wałcz związana z wykryciem nieprawidłowości finansowych 2019 r. -wybrany temat: kultura fizyczna - organizacje pożytku publicznego.

 

KWIECIEŃ

1. Kontrola finansów Gminy Wałcz związana z wykryciem nieprawidłowości finansowych 2019 r. -wybrany temat: obieg faktur w urzędzie.

2. Analiza sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez referat wodno-ściekowy w Kołatniku.

 

MAJ

1. Analiza realizacji budżetu gminy za rok 2019.

2.Ustalenie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

 

SIERPIEŃ

1. Rozpatrzenie  informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

2. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych na projekty w roku 2019  przez szkoły publiczne i niepubliczne na terenie gminy.

 

PAŹDZIERNIK

1. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.

2. Analiza utrzymania jednostek OSP. Na terenie gminy w 2019 roku (komisja wyjazdowa).

 

GRUDZIEŃ

1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

2. Podsumowanie komisji rewizyjnej za 2020 rok.

 

Jednocześnie informuje się, że proponowany ramowy plan kontroli może ulec zmianie.

Ponadto „Kontrola finansów Gminy Wałcz związana z wykryciem nieprawidłowości finansowych” jest prowadzona przez uprawnione organy i do czasu zakończenia prowadzonych postępowań nie może być brana pod uwagę (rygorystyczne normy prawne – przepisy prawa zabraniające nieuprawnionym organom Komisji Rewizyjnej do podejmowania działań w tym przedmiocie).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-02-2020 14:02:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 03-02-2020 14:02:58