Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OBRONNOŚĆ 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
NIE DEKRETOWAĆ ! (BIURO ŚWIATA - ARCHIWUM) 0 0
NIE DEKRETOWAĆ (ARCHIWUM ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ...) 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
REFERAT FINANSOWY 21 53
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 1 1
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 7
SEKRETARZ 0 0
STANOWISKO DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 0 0
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 1 3
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 18 18
STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TECHNICZNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 0 0
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJI GMINY 0 0
STRAŻ GMINNA 0 1
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OBRONNOŚĆ 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
NIE DEKRETOWAĆ ! (BIURO ŚWIATA - ARCHIWUM) 0 0
NIE DEKRETOWAĆ (ARCHIWUM ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ...) 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
REFERAT FINANSOWY 41 68
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 8 31
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 6 16
SEKRETARZ 0 0
STANOWISKO DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 0 0
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 1 2
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 48 46
STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TECHNICZNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 0 0
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 1 1
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJI GMINY 0 0
STRAŻ GMINNA 1 2
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak