Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OBRONNOŚĆ 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
NIE DEKRETOWAĆ ! (BIURO ŚWIATA - ARCHIWUM) 0 0
NIE DEKRETOWAĆ (ARCHIWUM ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ...) 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
REFERAT FINANSOWY 42 68
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 0 3
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 7
SEKRETARZ 0 0
STANOWISKO DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 0 0
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 3 4
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 29 38
STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TECHNICZNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 0 0
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJI GMINY 0 0
STRAŻ GMINNA 3 3
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OBRONNOŚĆ 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
NIE DEKRETOWAĆ ! (BIURO ŚWIATA - ARCHIWUM) 0 0
NIE DEKRETOWAĆ (ARCHIWUM ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ...) 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
REFERAT FINANSOWY 50 99
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 2 13
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 5 19
SEKRETARZ 0 0
STANOWISKO DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 0 0
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 2 4
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 37 42
STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TECHNICZNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 0 0
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJI GMINY 0 0
STRAŻ GMINNA 1 1
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, OBRONNOŚĆ 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
NIE DEKRETOWAĆ ! (BIURO ŚWIATA - ARCHIWUM) 0 0
NIE DEKRETOWAĆ (ARCHIWUM ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ...) 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
REFERAT FINANSOWY 27 46
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 1 0
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10 971
SEKRETARZ 0 1
STANOWISKO DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 0 1
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 3 5
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 34 41
STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TECHNICZNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 0 0
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJI GMINY 0 0
STRAŻ GMINNA 0 18
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak