Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

URZĄD GMINY WAŁCZ

|--- Dane teleadresowe

|--- Wójt Gminy

|--- Organizacja urzędu

|--- Kontrole i audyty

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2012

|--- Petycje

|--- Oferty pracy i konkursy

GMINA WAŁCZ

|--- Statut Gminy

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

      |--- SOŁECTWA

      |--- SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

            |--- INFORMACJA O DOTACJACH

                  |--- Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2020

      |--- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

|--- Raport o stanie gminy

|--- Finanse Gminy

      |--- MIENIE KOMUNALNE

      |--- DŁUG PUBLICZNY

      |--- WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWE

      |--- POMOC PUBLICZNA

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- ROCZNE WYKAZY UMORZEŃ I ODROCZEŃ

      |--- BUDŻET GMINY WAŁCZ

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

|--- Oświata

|--- Komisje

      |--- GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

|--- Ochrona środowiska

      |--- PROGRAMY I PLANY

      |--- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

            |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wałcz za rok 2018

      |--- INFORMACJE DOT. POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

      |--- OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

            |--- 33. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 12/1 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

            |--- 32. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz (Wałcz II).

            |--- 31. Zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka nr 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz.

            |--- 30. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 7/15, 259/1, 261 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

            |--- 29. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 280/14 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

            |--- 28. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 626/3, 97/2 obręb Szwecja, gmina Wałcz.

            |--- 27. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 24, 26/2, 27/2 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 26. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 65/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 25. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 553/2, 554/2 obręb Golce, gmina Wałcz.

            |--- 24. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1 obręb Świętosław, gmina Wałcz.

            |--- 23. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/47 obręb Zdbice, gmina Wałcz.

            |--- 21. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 230/1, 229, 5/4, 269, 20 21 obręb Chwiram, gmina Wałcz.

            |--- Rozbudowa drogi karjowej nr 22 na odcinku granica woj. ielkopolskiego - Jastrowie.

            |--- 20. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 300 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 279/6 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 18. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 15/9 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 17. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 238 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 16. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 178/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 14. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "WAŁCZ B" o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji.

            |--- 13. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz.

            |--- 15. Podział działek nr 282/4 i 282/2 w m Kłębowiec, gmina Wałcz pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną.

            |--- 11. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Kłębowiec I wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce ewid. 65/1 obręb Kłębowiec gmina Wałcz.

            |--- 7. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

            |--- 10. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 4" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz - Obszar wiejski/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo.

            |--- 9. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 3" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 435 obręb Witankowo.

            |--- 4. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW, dz. nr 68/12, obręb Wałcz 112.

            |--- 3. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW, dz. nr 68/12 obręb Wałcz 112.

            |--- 6. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1/7 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka.

            |--- 5. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 35/5 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka, gmina Wałcz

            |--- 2. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym16/3 obręb Chwiram oraz 244/1 obręb Strączno, gmina Wałcz.

            |--- Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/7 obręb Kłębowiec

            |--- 1. Budowa wytwórni mas bitumicznych na części działki nr 78 ob. Wałcz 112

      |--- RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

      |--- DECYZJE I ZEZWOLENIA

      |--- USUWANIE NIECZYSTOŚCI Z TERENU GMINY WAŁCZ

            |--- HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

|--- Wodociągi i Kanalizacja

      |--- Twardość wody

      |--- Jakość wody

|--- Programy i Plany

      |--- GOSPODARKA ODPADAMI

      |--- PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

      |--- PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

      |--- LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WAŁCZ

      |--- PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY WAŁCZ

      |--- GOSPODARKA PRZESTRZENNA

      |--- OCHRONA ZABYTKÓW

      |--- POMOC RODZINIE

|--- Rejestry

      |--- REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

      |--- REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

|--- Strategie rozwoju

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |--- INNE INFORMACJE

      |--- WZORY DOKUMENTÓW

      |--- SPRAWOZDANIA

      |--- OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

      |--- KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

      |--- PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

RADA GMINY WAŁCZ

|--- Skład Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Przewodniczący Rady Gminy

|--- Zawiadomienia o sesji

|--- Transmisje sesji

|--- Imienne wykazy głosowań

      |--- Kadencja 2018 - 2023

|--- Protokoły z sesji

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Plany pracy Rady i Komisji

|--- Regulamin Rady Gminy

INFORMACJE

|--- WYBORY

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

      |--- Wybory Parlamentarne 2019

      |--- Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.

      |--- Wybory ławników 2020-2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.

      |--- Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019

      |--- Wybory Samorządowe 2018

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 październik 2015 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe

      |--- Wybory Ławników 2016 - 2019

      |--- Wybory Prezydenta RP - 2015

      |--- Wybory Samorządowe 2014

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.

|--- Ostrzeżenia meteorologiczne

|--- Obwieszczenia i komunikaty

|--- Terminy polowań zbiorowych

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Dla hodowców - ASF, HPAI

|--- Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

|--- Regulaminy

|--- Kontrola zarządcza

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- RADA GMINY

      |--- KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

      |--- KIEROWNICTWO I PRACOWNICY URZĘDU

|--- Cmentarze komunalne

|--- Archiwum BIP-a Gminy Wałcz

|--- Rodziny wspierające - Ważne informacje

AKTY PRAWNE

|--- Uchwały

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Zarządzenia

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Porozumienia

|--- Interpretacje indywidualne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2019

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2017

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2018

|--- Postępowania poniżej 30 tys. euro

PRZETARGI

|--- Przetargi

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Wykazy nieruchomości

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

PORADNIK INTERESANTA

|--- Wzory formularzy i wniosków

      |--- CMENTARZE KOMUNALNE

      |--- ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- PODATKI

      |--- MIESZKANIA KOMUNALNE

      |--- WYNAJĘCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

      |--- WODOCIĄGI I KANALIZACJA

      |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |--- DOWODY OSOBISTE

      |--- BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI

      |--- OCHRONA ŚRODOWISKA

      |--- ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

|--- Karty usług

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Ochrona danych osobowych

POMOC

|--- Jak załatwić sprawę ?

|--- Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP

|--- Instrukcja obsługi BIP

|--- Redakcja