Mapa serwisu

URZĄD GMINY WAŁCZ

|---Dane teleadresowe

|---Wójt Gminy

|---Organizacja urzędu

|---Kontrole i audyty

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2012

|---Petycje

|---Oferty pracy i konkursy

GMINA WAŁCZ

|---Statut Gminy

|---Jednostki organizacyjne

      |---GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

      |---SOŁECTWA

      |---SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

            |---INFORMACJA O DOTACJACH

      |---GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

|---Finanse Gminy

      |---MIENIE KOMUNALNE

      |---DŁUG PUBLICZNY

      |---WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWE

      |---POMOC PUBLICZNA

      |---ROCZNE WYKAZY UMORZEŃ I ODROCZEŃ

      |---BUDŻET GMINY WAŁCZ

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2012

|---Komisje

      |---GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

|---Oświata

|---Ochrona środowiska

      |---PROGRAMY I PLANY

      |---OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

      |--- RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

      |---DECYZJE I ZEZWOLENIA

      |---USUWANIE NIECZYSTOŚCI Z TERENU GMINY WAŁCZ

            |---HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

|---Wodociągi i Kanalizacja

      |---Twardość wody

      |---Jakość wody

|---Programy i Plany

      |---GOSPODARKA ODPADAMI

      |---PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

      |---PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

      |---LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WAŁCZ

      |---PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY WAŁCZ

      |---GOSPODARKA PRZESTRZENNA

      |---OCHRONA ZABYTKÓW

      |---POMOC RODZINIE

|---Rejestry

      |---REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

      |---REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

|---Strategie rozwoju

|---Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |---INNE INFORMACJE

      |---WZORY DOKUMENTÓW

      |---SPRAWOZDANIA

      |---OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2012

      |---KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

      |---PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

RADA GMINY WAŁCZ

|---Skład Rady Gminy

      |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Kadencja 2014 - 2018

      |---Kadencja 2010 - 2014

|---Przewodniczący Rady Gminy

|---Zawiadomienia o sesji

|---Transmisje sesji

|---Imienne wykazy głosowań

      |---Kadencja 2018 - 2023

|---Protokoły z sesji

      |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Kadencja 2014 - 2018

      |---Kadencja 2010 - 2014

|---Plany pracy Rady i Komisji

INFORMACJE

|---WYBORY

      |---Wybory Samorządowe 2018

      |---Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 październik 2015 r.

      |---Referendum ogólnokrajowe

      |---Wybory Ławników 2016 - 2019

      |---Wybory Prezydenta RP - 2015

      |---Wybory Samorządowe 2014

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.

|---Obwieszczenia i komunikaty

|---Ostrzeżenia meteorologiczne

|---Terminy polowań zbiorowych

      |---2019

      |---2018

|---Regulaminy

|---Dla hodowców - ASF, HPAI

|---Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

|---Kontrola zarządcza

|---Oświadczenia majątkowe

      |---RADA GMINY

      |---KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

      |---KIEROWNICTWO I PRACOWNICY URZĘDU

|---Cmentarze komunalne

|---Archiwum BIP-a Gminy Wałcz

AKTY PRAWNE

|---Uchwały

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

|---Zarządzenia

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

|---Porozumienia

|---Interpretacje indywidualne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|---Zamówienia publiczne

|---Plan zamówień publicznych

      |---Plan zamówień publicznych na rok 2019

      |---Plan zamówień publicznych na rok 2017

      |---Plan zamówień publicznych na rok 2018

|---Postępowania poniżej 30 tys. euro

PRZETARGI

|---Przetargi

      |---2019

      |---2018

      |---2017

|---Wykazy nieruchomości

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

PORADNIK INTERESANTA

|---Wzory formularzy i wniosków

      |---CMENTARZE KOMUNALNE

      |---ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |---WODOCIĄGI I KANALIZACJA

      |---EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |---DOWODY OSOBISTE

      |---BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI

      |---OCHRONA ŚRODOWISKA

      |---ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

|---Karty usług

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|---Ochrona danych osobowych

POMOC

|---Jak załatwić sprawę ?

|---Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP

|---Instrukcja obsługi BIP

|---Redakcja