Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się ( Dz.U. z 2011 r. Nr 209,poz.1243) Urząd Gminy w Wałczu udostępnia swe usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków ułatwiających komunikowanie:

W Urzędzie Gminy rozpoczyna kurs języka migowego inspektor ds. obsługi interesanta /Biuro Obsługi Interesanta/ Pani Zuzanna Strukało tel.067 2580241 w.39.