Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zagospodarowanie terenu działki nr 86/4 w Lubnie

Wałcz, dnia 13.10.2014r.

 

 

ZAWIADOMEINIE

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr GK.ZP.271.1.36.2014 zgodnie z regulaminem udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest :

Zagospodarowanie terenu działki nr 86/4 w Lubnie
 

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający działając na podstawie § 8 pkt. 1 regulaminu udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2014 z dnia 05.05.2014 postanawia

unieważnić postępowanie.

 

Znak sprawy: GK.ZP.271.1.36.2014                                                                                                                       Wałcz, dnia 22.09.2014r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu działki nr 86/4 w Lubnie - dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 projekt budowlany, zał. nr 2 specyfikacje techniczne, zał. nr 3 przedmiar robót

3. Termin realizacji zamówienia: do 28.11.2014r.

4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 30.09.2014r. do godziny: 9.00

6. Termin otwarcia ofert: 30.09.2014r. Godzin. 9.30

7. Warunki płatności: po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Hanna Szynkaruk-Szpynda tel. 67 258 02 41 wew. 29 e-mail: h.szpynda@gminawalcz.pl

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Nie dopuszcza się wersji elektronicznej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie z opisem: oferta na Zagospodarowanie terenu działki nr 86/4 w Lubnie 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie o cenę - ogłoszenie.doc (DOC, 18KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 08:04:16 18KB 71 razy
2 ogłoszenie.pdf (PDF, 461KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 08:04:30 461KB 46 razy
3 dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 5.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 08:05:52 5.1MB 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 22-09-2014 08:04:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 22-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 13-10-2014 13:23:13