Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE CENOWE - Remont dachu w budynku mieszkalnym w Rudkach.

Wałcz, dnia 27.02.2015r.

Znak sprawy: GK.ZP.271.1.8.2015

 

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Remont dachu w budynku mieszkalnym w Rudkach – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1  - przedmiar robót.

3.  Termin realizacji zamówienia: do 02.04.2015r.

4.  Okres gwarancji: 36 m-ce

5.  Miejsce i termin złożenia oferty: 06.03.2015r. do godziny: 9.00

6.  Termin otwarcia ofert: 06.03.2015r. godzina 9.10

7.   Warunki płatności: po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury/ rachunku

8.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Radzik tel. 67 258 02 41 wewn. 15 e-mail: m.radzik@gminawalcz.pl

 

9.   Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca związany jest oferta 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg,. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest  do przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie cenowe.pdf (PDF, 355KB) 2015-02-27 09:32:32 355KB 459 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar.pdf (PDF, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-27 09:32:32 260KB 124 razy
Wynik postępowania
1 Protokół rozeznania cenowego.pdf (PDF, 328KB) 2015-03-09 10:59:57 328KB 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 27-02-2015 09:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-03-2015 10:59:57