Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałcz 2017r.

Wałcz, dnia 04.09.2017r.

Znak sprawy: GK.ZP.271.1.46.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałcz 2017r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

Tel./fax 67 258 02 41

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

  1. Hanna Szynkaruk –Szpynda tel. 67 258 02 41 wew. 22, e-mail: h.szpynda@gminawalcz.pl
  2. Kamila Stanisławska tel. 67 258 02 41 wew. 29, e –mail: k.stanislawska@gminawalcz.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90650000-8 usługi usuwania azbestu

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Przepisy Kodeksu Cywilnego. ( Dz. U. Z 2017 poz. 459 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017r. poz. 1398).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r .w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. 2001. 138. 1554 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, zarządców budynków oraz obiektów gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

Zakres usługi obejmuje, demontaż, transport i unieszkodliwienie, (utylizacja – składowanie na składowisku odpadów azbestowych ) wytworzonych odpadów z terenu Gminy Wałcz w szacunkowej ilości 112,98 ton w tym :

- 66,78 ton zdjętego ( na paletach )

- 46,20 ton do zdjęcia z dachów budynków w miejscowościach wg załącznika

Gmina Wałcz nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości pozyskanych wyrobów azbestowych lub rezygnację osób z dokonania demontażu . Lista osób zgłoszonych do demontażu wyrobów zawierających azbest , znajduje się u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8 w Wałczu pokój nr 19 i zostanie przekazana wykonawcy który otrzyma zamówienie publiczne.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:18:57 1.2MB 73 razy
2 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 12.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:19:08 12.KB 66 razy
3 wykaz nieruchomości.xls (XLS, 41KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:19:19 41KB 73 razy
4 załącznik nr 3 wzór umowy.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-09-04 13:19:28 36KB 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 04-09-2017 13:18:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 05-09-2017 08:13:28