Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE CENOWE - wykonanie operatów wodno - prawnych wraz z pozyskaniem niezbędnych map i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

 

znak sprawy GK. ZP . 271.2.2013

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

1. Zamawiający GMINA WAŁCZ . ul. Dąbrowskiego 8, 78 – 600 Wałcz Nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów wodno – prawnych wraz z pozyskaniem niezbędnych map i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

Dla : oczyszczalni ścieków w Lubnie – pozwolenie na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków .

Dla : hydroforni w m. Lubno, m. Dobino, m. Golce, m. Łąki, m. Zdbice i m. Ługi Wałeckie – pozwolenie na pobór wód podziemnych i wprowadzenie wód popłucznych do ziemi ze stacji uzdatniania . Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Dane techniczne, dokumentacja hydrogeologiczna, operaty oraz bilanse wody i ścieków , niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie ds. gospodarki wodno – ściekowej w Kołatniku. Tel. 067- 258 81 11 u p. Magdaleny Pawlewicz- Pęgiel .

 

3. Termin realizacji zamówienia :

Lubno – oczyszczalnia – do 31 maja 2013 r.

Lubno – hydrofornia – do 31 maja 2013 r.

Dobino – hydrofornia – do 31 maja 2013 r.

Golce – hydrofornia – do 31 maja 2013 r.

Łąki – hydrofornia – do 31 maja 2013 r.

Zdbice – hydrofornia – do 30 czerwca 2013 r.

Ługi Wałeckie – hydrofornia – do 31 grudnia 2013 r.

Wymagane terminy dotyczą uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

 

4. Okres gwarancji – 12 miesięcy od dostarczenia operatów i uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , 78 – 600 Wałcz do dnia 8 lutego 2013 roku do godziny 12,00.

 

6. Termin otwarcia ofert – 8 lutego 2013 roku godzina 12,15 sala narad pok. Nr 2 Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 w Wałczu.

 

7. Warunki płatności: Po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia faktury . Dopuszcza się częściowe fakturowanie umowy według zaawansowania usług . Nie przewiduje się zaliczki.

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Pawlewicz – Pęgiel tel. 067 – 258 81 11.

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


 

10. Treść oferty:

 

10.1. nazwa wykonawcy

 

10.2.adres wykonawcy

10.3.NIP

 

10.4.regon

 

10.5.nr rachunku bankowego

 

10.6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto zł (słownie złotych) ...................................................... .

Podatek VAT zł (słownie złotych) ....................................................

Cenę brutto zł (słownie złotych) ............................................. .......

Jeżeli Wykonawca przewiduje częściowe fakturowanie umowy , to należy podać dodatkowo ceny jednostkowe dla poszczególnych operatów .

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia

10.9.Okres gwarancji

 

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia .....................

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

dnia...........................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Wzór - zapytanie cenowe.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 11:31:58 27.KB 241 razy
Wynik postępowania
1 protokół z zapytania cenowego.doc (DOC, 31.KB) 2013-02-11 14:48:17 31.KB 1118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 24-01-2013 15:30:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 24-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-02-2013 14:48:17