Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 14:51:26 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 14:50:13 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 14:49:24 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rafał Falkowski 2019-07-11 14:48:18 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rafał Falkowski 2019-07-11 14:46:57 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu Rafał Falkowski 2019-07-11 13:46:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata Rafał Falkowski 2019-07-11 13:44:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata Rafał Falkowski 2019-07-11 13:41:39 dodanie dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działki gruntu pod drogą krajową nr 22 Rafał Falkowski 2019-07-11 13:36:47 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działki gruntu pod drogą krajową nr 22 Rafał Falkowski 2019-07-11 13:35:25 edycja dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny działki gruntu pod drogą krajową nr 22 Rafał Falkowski 2019-07-11 13:32:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rafał Falkowski 2019-07-11 11:35:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 11:34:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 11:33:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 11:33:06 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2019-07-11 10:19:03 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2019-07-11 10:17:21 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2019-07-11 10:17:15 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Dobino 51 Rafał Falkowski 2019-07-11 10:14:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2019-07-11 10:12:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębołęka Kamila Stanisławska 2019-07-10 15:23:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębołęka Kamila Stanisławska 2019-07-10 14:53:16 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dębołęka Kamila Stanisławska 2019-07-10 14:52:39 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 - przewozy regularne specjalne Adam Dyksik 2019-07-10 13:41:16 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 - przewozy regularne Adam Dyksik 2019-07-10 12:49:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Różewo Rafał Falkowski 2019-07-09 19:36:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV w obrębie geodezyjnym: Dobino, Gmina Wałcz . Grzegorz Fryc 2019-07-08 11:36:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV w obrębie geodezyjnym: Dobino, Gmina Wałcz . Grzegorz Fryc 2019-07-08 11:36:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Karsibór Adam Dyksik 2019-07-05 08:37:29 dodanie dokumentu
II Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: działka nr 153/7 w obrębie 0057 Golce , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2019-07-03 14:21:28 edycja dokumentu
II Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: działka nr 153/7 w obrębie 0057 Golce , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2019-07-03 14:20:58 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 204/1 w obrębie 0021 Dębołęka, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2019-07-03 13:04:55 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej działka nr 121/2 w obrębie 0019 Kolno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2019-07-03 13:02:14 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej działka nr 25 w obrębie 0052 Prusinowo , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2019-07-03 12:59:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie nadzwyczajnej X Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-02 15:25:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o terminie nadzwyczajnej X Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-02 15:24:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie o terminie nadzwyczajnej X Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-02 15:24:06 dodanie dokumentu
FORMULARZE I DEKLARACJE PODATKOWE Rafał Falkowski 2019-07-02 11:16:30 edycja dokumentu
WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (RODZINA 500 PLUS) Rafał Falkowski 2019-07-02 11:05:56 edycja dokumentu
WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (RODZINA 500 PLUS) Rafał Falkowski 2019-07-02 11:05:29 edycja dokumentu