Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XV/98/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz Rafał Falkowski 2019-12-09 15:42:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rafał Falkowski 2019-12-09 15:34:24 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rafał Falkowski 2019-12-09 15:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-12-09 15:27:51 dodanie dokumentu
Referat Finansowy Rafał Falkowski 2019-12-09 15:11:35 edycja dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuńczych. Rafał Falkowski 2019-12-09 15:00:57 usunięcie załacznika
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuńczych. Rafał Falkowski 2019-12-09 15:00:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Adam Dyksik 2019-12-09 11:46:42 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 12, obręb 0112 Wałcz Drugi, Gmina Wałcz) Adam Dyksik 2019-12-09 11:40:11 dodanie dokumentu
AKCJA ZIMA - telefon kontaktowy Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2019-12-09 10:43:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz, Grzegorz Fryc 2019-12-06 14:45:49 dodanie dokumentu
Akademia Kompetencji Cyfrowych Rafał Falkowski 2019-12-04 16:07:32 edycja dokumentu
Akademia Kompetencji Cyfrowych Rafał Falkowski 2019-12-04 15:39:20 edycja dokumentu
Akademia Kompetencji Cyfrowych Rafał Falkowski 2019-12-04 15:38:42 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 02.12.2019 Rafał Falkowski 2019-12-02 15:36:17 dodanie dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-12-02 14:40:13 edycja dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-12-02 14:40:02 edycja dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-12-02 14:39:11 dodanie dokumentu
Wojskowe Koło Łowieckie nr 42 "Grandel" Kamila Stanisławska 2019-11-29 11:30:54 dodanie dokumentu
Wojskowe Koło Łowieckie nr 42 "Grandel" Kamila Stanisławska 2019-11-29 11:10:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na remoncie dróg w technologii asfaltowej z utwardzeniem pobocza w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2019-11-29 10:12:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości SZWECJA (dz. nr 261) Rafał Falkowski 2019-11-28 09:48:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęci wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 283/72 obręb Kłębowiec dla STANBET ? Stanisław Węcławik w m. Kłębowiec, gm. Wałcz Kamila Stanisławska 2019-11-28 08:19:50 edycja dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2019 Rafał Falkowski 2019-11-27 15:49:59 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2019-11-27 15:46:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2019-11-27 15:43:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości NAKIELNO, Gmina Wałcz (dz. nr 28/2) Rafał Falkowski 2019-11-27 14:11:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOLCE, Gmina Wałcz (dz. nr 364) Rafał Falkowski 2019-11-27 14:09:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-11-26 16:02:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-11-26 16:01:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-11-26 16:01:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-11-26 16:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-11-26 15:51:54 edycja dokumentu
obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęci wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 283/72 obręb Kłębowiec dla STANBET ? Stanisław Węcławik w m. Kłębowiec, gm. Wałcz Kamila Stanisławska 2019-11-25 14:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Rafał Falkowski 2019-11-22 16:03:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Rafał Falkowski 2019-11-22 15:55:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Rafał Falkowski 2019-11-22 15:55:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Rafał Falkowski 2019-11-22 15:54:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 Rafał Falkowski 2019-11-22 15:54:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o terminie XV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-11-21 15:40:23 dodanie dokumentu