Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
14. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "WAŁCZ B" o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji. Kamila Stanisławska 2020-06-25 13:50:39 dodanie dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 28 czerwca 2020 R.- WYBORY PREZYDENTA RP Rafał Falkowski 2020-06-25 13:30:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą ?Wałcz 4? o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz ? Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo. Kamila Stanisławska 2020-06-25 13:19:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą ?Wałcz 4? o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz ? Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo. Kamila Stanisławska 2020-06-25 13:17:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą ?Wałcz 3? o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz ? Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 435 obręb Witankowo. Kamila Stanisławska 2020-06-25 13:14:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Szwecja, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2020-06-24 14:26:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Różewo, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2020-06-24 14:25:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2020-06-24 14:24:31 dodanie dokumentu
Ustny przetarg ograniczony dla posiadaczy nieruchomości bezpośrednio sąsiadujacych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 270/1 w obrębie 0058 Kłębowiec, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-22 23:49:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/147/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu Rafał Falkowski 2020-06-19 15:29:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Wałcz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiących własność Skarbu Państwa Rafał Falkowski 2020-06-19 15:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Wałcz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiących własność Skarbu Państwa Rafał Falkowski 2020-06-19 15:22:49 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 "Sokół" Kamila Stanisławska 2020-06-19 09:07:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2020-06-18 15:55:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2020-06-18 15:46:51 dodanie dokumentu
Udostępnienie spisu wyborców Rafał Falkowski 2020-06-18 14:34:58 dodanie dokumentu
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Okw. powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Rafał Falkowski 2020-06-18 14:31:28 dodanie dokumentu
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - Materiały Rafał Falkowski 2020-06-17 17:41:57 edycja dokumentu
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - Materiały Rafał Falkowski 2020-06-17 17:40:20 dodanie dokumentu
USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Falkowski 2020-06-17 13:41:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rafał Falkowski 2020-06-17 13:37:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Rafał Falkowski 2020-06-17 13:34:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok na 2019. Rafał Falkowski 2020-06-16 19:11:47 dodanie dokumentu
Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869) Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, za okres 2019 Rafał Falkowski 2020-06-16 19:08:11 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:04:30 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:04:13 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:03:14 usunięcie załacznika
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:03:06 usunięcie załacznika
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:02:43 usunięcie załacznika
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:02:27 usunięcie załacznika
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:02:14 usunięcie załacznika
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2020-06-16 19:01:57 usunięcie załacznika
HARMONOGRAM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH NA KADENCJĘ 2014 ? 2018 W SOŁECTWACH GMINY W A Ł C Z Rafał Falkowski 2020-06-16 18:57:19 dodanie dokumentu
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 lutego 2020 r. Rafał Falkowski 2020-06-16 18:48:37 dodanie dokumentu
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r. Rafał Falkowski 2020-06-16 18:47:36 dodanie dokumentu
Protokół z XX sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. Rafał Falkowski 2020-06-16 18:43:13 dodanie dokumentu
XXI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2020-06-16 18:40:16 edycja dokumentu
XXI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2020-06-16 18:39:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości ZDBICE, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-16 12:29:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2020-06-15 13:26:52 dodanie dokumentu