Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno. Rafał Falkowski 2012-07-09 08:46:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską w obrębie geodezyjnym Rutwica, gm. Wałcz. Rafał Falkowski 2012-07-05 22:21:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Wałcz 55, gm. Wałcz oraz w obrębie geodezyjnym miasto Wałcz. Rafał Falkowski 2012-07-05 22:17:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV w miejscowości Kołatnik-Pluskota Rafał Falkowski 2012-07-05 22:14:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV w miejscowości Kołatnik-Pluskota Rafał Falkowski 2012-07-05 22:13:41 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie. Rafał Falkowski 2012-07-04 15:32:56 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie. Rafał Falkowski 2012-07-04 15:30:39 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze. Rafał Falkowski 2012-07-04 15:29:42 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze. Rafał Falkowski 2012-07-04 15:28:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych. Rafał Falkowski 2012-06-27 11:54:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Szwecja. Rafał Falkowski 2012-06-27 09:04:21 dodanie dokumentu
Nieograniczony przetarg ofertowy: na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 91,06 m2 położonych w miejscowości Dębołęka z przeznaczeniem na działalność handlową. Rafał Falkowski 2012-06-27 08:23:52 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku użytkowego położonego na działce nr 128/1 w miejscowości Strączno. Rafał Falkowski 2012-06-27 08:14:16 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2012-06-27 08:09:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego: remont i przebudowa sieci nn 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Strączno. Rafał Falkowski 2012-06-26 20:47:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i NN 0,4kV w miejscowości Dobino. Rafał Falkowski 2012-06-26 20:31:33 dodanie dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa ścieżki dla pieszych w miejscowości Gostomia. Rafał Falkowski 2012-06-26 15:04:07 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu za rok 2011 Rafał Falkowski 2012-06-25 10:34:22 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Różewo. Rafał Falkowski 2012-06-22 16:03:31 dodanie dokumentu
Budownictwo, nieruchomości - wzory wniosków. Rafał Falkowski 2012-06-22 15:48:26 edycja dokumentu
Budownictwo, nieruchomości - wzory wniosków. Rafał Falkowski 2012-06-22 15:47:20 edycja dokumentu
Budownictwo, nieruchomości - wzory wniosków. Rafał Falkowski 2012-06-22 15:45:06 usunięcie załacznika
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013 Joanna Saks 2012-06-22 14:08:19 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013 Joanna Saks 2012-06-22 14:07:39 usunięcie załacznika
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013 Joanna Saks 2012-06-22 14:05:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XVII/ 91/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wałcz do związku międzygminnego ?Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi?. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:25:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług wspierająco - aktywizujących Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu przez Mieszkańców Gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:22:19 dodanie dokumentu
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:18:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:16:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:16:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. Rafał Falkowski 2012-06-19 15:13:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Rafał Falkowski 2012-06-19 14:37:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Wałcz. Rafał Falkowski 2012-06-19 13:05:29 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Wałcz. Rafał Falkowski 2012-06-19 13:05:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Wałcz. Rafał Falkowski 2012-06-19 12:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Strączno. Rafał Falkowski 2012-06-19 12:44:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Witankowo. Rafał Falkowski 2012-06-19 12:42:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/97/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2012 roku. Rafał Falkowski 2012-06-19 12:39:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Rafał Falkowski 2012-06-19 12:29:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2012-06-18 21:21:00 dodanie dokumentu