Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2020-06-16 18:39:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości ZDBICE, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-16 12:29:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2020-06-15 13:26:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/103/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020. Rafał Falkowski 2020-06-15 13:16:10 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu Rafał Falkowski 2020-06-15 13:14:48 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Rafał Falkowski 2020-06-15 13:12:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior+" w Kłębowcu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności Rafał Falkowski 2020-06-15 13:11:32 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior+" w Kłębowcu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności Rafał Falkowski 2020-06-15 13:10:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2019/2020 Rafał Falkowski 2020-06-15 13:09:28 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu Rafał Falkowski 2020-06-15 12:08:06 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/103/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020. Rafał Falkowski 2020-06-15 12:07:10 dodanie dokumentu
Zmiany w budżecie Rafał Falkowski 2020-06-15 11:40:38 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Rafał Falkowski 2020-06-15 11:39:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/140/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-15 11:37:45 dodanie dokumentu
Zmiany w budżecie Rafał Falkowski 2020-06-15 11:28:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XX/139/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Rafał Falkowski 2020-06-15 11:26:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na wsparcie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Rafał Falkowski 2020-06-15 11:20:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 na terenie miejscowości Gostomia Rafał Falkowski 2020-06-15 11:17:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/135/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rafał Falkowski 2020-06-15 11:10:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/142/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rafał Falkowski 2020-06-15 11:05:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/141/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-15 11:05:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie fragmentu wewnętrznej drogi gminnej w obrębie Strączno, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2020-06-09 13:54:47 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 69/1 w obrębie 0061 Dobino, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-09 13:10:27 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 74 w obrębie 0061 Dobino , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-09 13:06:46 edycja dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 74 w obrębie 0061 Dobino , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-09 13:02:48 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 93/8 w obrębie 0059 Ostrowiec , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-09 13:01:16 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Rafał Falkowski 2020-06-09 11:51:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa świetlicy wiejskiej w obrębie Górnica, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2020-06-09 11:45:56 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, Wniosek o dopisanie do spisu wyborców, Upoważnienie.. Rafał Falkowski 2020-06-08 15:57:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie zmiany stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Rafał Falkowski 2020-06-08 15:19:19 dodanie dokumentu
Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2020-06-08 14:44:08 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pakietu wyposażenia gastronomicznego. Rafał Falkowski 2020-06-08 14:03:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 czerwca 2020 roku na sprzedaż pakietu wyposażenia gastronomicznego. Rafał Falkowski 2020-06-08 14:01:33 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2020-06-08 13:08:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2020-06-08 13:02:06 edycja dokumentu
Urzędnik Wyborczy - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych (Terminy dyżurów) Rafał Falkowski 2020-06-08 13:01:04 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 636 w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-05 15:29:23 edycja dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 636 w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2020-06-05 15:28:51 dodanie dokumentu
I n f o r m a c j a o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2020-06-02 23:24:40 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Wałcz w 2019 roku Rafał Falkowski 2020-06-02 23:22:25 edycja dokumentu