Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-07-15 10:38:18 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rafał Falkowski 2019-07-11 22:19:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rafał Falkowski 2019-07-11 22:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Rafał Falkowski 2019-07-11 22:12:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu nieograniczonego Rafał Falkowski 2019-07-11 22:09:23 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:53:12 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:52:53 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:52:24 dodanie dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:50:46 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:50:23 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:49:59 dodanie dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:48:26 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:48:05 dodanie dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:46:28 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:46:05 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:45:34 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:45:04 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:44:37 dodanie dokumentu
X Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:43:00 edycja dokumentu
X Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-07-11 19:42:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego Rafał Falkowski 2019-07-11 19:31:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku Rafał Falkowski 2019-07-11 19:30:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów Rafał Falkowski 2019-07-11 19:27:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Wałcz jako prawo użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym Rafał Falkowski 2019-07-11 19:24:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Rafał Falkowski 2019-07-11 19:23:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na własność Gminy Wałcz do gminnego zasobu nieruchomości Rafał Falkowski 2019-07-11 19:21:32 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu Rafał Falkowski 2019-07-11 19:19:58 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Rafał Falkowski 2019-07-11 19:19:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/111/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów Rafał Falkowski 2019-07-11 19:18:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Rafał Falkowski 2019-07-11 19:16:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wałcz od dnia 1 września 2019 roku. Rafał Falkowski 2019-07-11 19:08:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej Rafał Falkowski 2019-07-11 19:08:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 19:07:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Rafał Falkowski 2019-07-11 19:05:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Rafał Falkowski 2019-07-11 18:57:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania Rafał Falkowski 2019-07-11 18:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wałcz i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rafał Falkowski 2019-07-11 18:51:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wałcz i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rafał Falkowski 2019-07-11 18:48:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nN-0,4kV w obrębie geodezyjnym: Lubno, Gmina Wałcz . Grzegorz Fryc 2019-07-11 15:22:12 dodanie dokumentu
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI - UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2019-07-11 14:52:25 edycja dokumentu