Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze Na Wolne Stanowisko Referenta administracyjnego Straży Gminnej w Wałczu. (1 etat)

Ogłoszenie o naborze

Na Wolne Stanowisko Referenta administracyjnego

Straży Gminnej w Wałczu.

(1 etat)

 

1.Nazwa i adres:

Straż Gminna Wałcz

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6.

2.Określenie stanowiska i warunki pracy:

-Ilość wolnych etatów: 1,

-stanowisko: referent administracyjny Straży Gminnej w Wałczu,

-wymiar pracy: pełny etat,

-pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

a) obywatelstwo polskie,

b) ukończone 18 lat,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) wykształcenie średnie

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     przestępstwo skarbowe,

 f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta administracyjnego Straży Gminnej

w Wałczu.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe,

b) znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych,

c) prawo jazdy kat. B,

d) znajomość obsługi komputera w tym aplikacji; Microsoft Word, Excel,

e) umiejętność organizacji pracy,

f) dyspozycyjność, odporność na stres, obowiązkowość i sumienność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) przygotowanie dokumentacji pomocniczej w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

b) rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,

6. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy

- życiorys (CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentu tożsamości

- kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnieniu na stanowisku,

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)- podpisane w sposób czytelny.

7. Przebieg naboru:

a) test kwalifikacyjny z zakresu prawa samorządu gminnego, ustawy o strażach gminnych i ustawy prawo o ruch drogowym, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

b) test z zakresu obsługi komputera.

c) rozmowa kwalifikacyjna.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Straży Gminnej w Wałczu do 13 października 2014r do godziny 15- stej. z dopiskiem na kopercie : „Dotyczy naboru na wolne stanowisko referenta administracyjnego”.

 Zgłoszenia , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy w Wałczu http://www.bip.gminawalcz.pl.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 29-09-2014 13:21:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 29-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 30-09-2014 08:18:07