Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko: KSIĘGOWY DS. PŁAC

WÓJT GMINY  WAŁCZ

ogłasza konkurs na stanowisko – KSIĘGOWY DS. PŁAC

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)   nienaganna opinia

d)   niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione   przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) min. 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z naliczaniem płac

f)   wykształcenie wyższe ekonomiczne

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word) oraz programów płacowych

b)  komunikatywność, kreatywność, sumienność

c) znajomość zagadnień dotyczących programu „Płatnik”

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

b) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego

c) obsługa programu „Płatnik” – dokumentacja rozliczeniowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

d) rozliczanie składek PFRON

e) sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń

f) sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację kosztów związanych z zatrudnieniem

g) realizowanie przelewów, obsługa programu „Pekao24-elektroniczny system bankowy”

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Księgowy ds. płac” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia - liczy się data wpływu do Urzędu Gminy. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz. Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

 

6. Zatrudnienie od dnia 3 listopad 2014 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-10-2014 09:12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 16-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-10-2014 10:21:16