Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY WAŁCZ ogłasza konkurs na stanowisko: INSPEKTOR ds. EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH I KONTROLI

WÓJT GMINY  WAŁCZ

ogłasza konkurs na stanowisko – INSPEKTOR ds. EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH I KONTROLI

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)   nienaganna opinia

d)   niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g)   min. 5 lat pracy na stanowisku związanym z egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych lub kontrolą podatkową.

f)   wykształcenie minimum licencjat.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)

b)  komunikatywność , kreatywność , sumienność,

c)  umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,

d)  dobra znajomość terenu Gminy Wałcz,

e)  Prawo jazdy kategorii B

f)   posiadanie samochodu prywatnego z możliwością wykorzystania do celów służbowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) wymiar w zakresie środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

b) kontrola terenowa w zakresie składanych informacji i deklaracji podatkowych;

c) wszczynanie postępowań podatkowych z urzędu lub na wniosek stron;

d) umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawnych i podejmowania czynności mających na celu likwidację zaległości na rzecz Gminy Wałcz.

e) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na zlecenie Wójta i Skarbnika;

f) wykonywanie zadań dotyczących kontroli zarządczej wynikającej z wewnętrznych uregulowań prawnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie

   kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. egzekucji należności pieniężnych i kontroli ” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  .Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz . Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-01-2015 08:38:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-01-2015 08:39:13