Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XVI/92/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2016-01-07 15:15:48
dokument UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wałcz 2016-01-07 15:14:53
dokument UCHWAŁA NR XVI/90/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wałcz 2016-01-07 15:14:06
dokument UCHWAŁA NR XVI/88/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na zabytkami Gminy Wałcz na lata 2016-2020. 2016-01-07 15:11:58
dokument UCHWAŁA NR XVI/87/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2016-2019. 2016-01-07 15:10:11
dokument UCHWAŁA NR XVI/86/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016. 2016-01-07 15:09:00
dokument UCHWAŁA NR XV/83/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-12-16 12:01:47
dokument UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Wałcz z dnia 29.10.2015r. Nr XIV/68/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, uchwale nr XIV/75/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29.09.2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze, uchwale nr XIV/77/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23.04.2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego , od nieruchomości opłaty targowej . 2015-12-16 12:00:37
dokument UCHWAŁA NR XV/81/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i wysokości opłaty miejscowej. 2015-12-16 11:59:18
dokument UCHWAŁA NR XV/80/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych na terenie Gminy Wałcz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 2015-12-16 11:57:44
dokument UCHWAŁA NR XV/79/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. 2015-12-16 11:56:39
dokument UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego , od nieruchomości i opłaty targowej. 2015-12-16 11:55:06
dokument UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej. 2015-12-16 11:54:00
dokument UCHWAŁA NR XIV/75/21015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2015-12-16 11:52:25
dokument UCHWAŁA NR XIV/74/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-12-16 11:50:59
dokument UCHWAŁA NR XIV/71/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wałcz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 2015-12-16 11:49:59
dokument UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. 2015-12-16 11:49:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/69/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-16 11:47:59
dokument UCHWAŁA NR XIV/68/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2015-12-16 11:46:56
dokument UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-12-16 11:45:34
dokument UCHWAŁA NR XIV/64/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2016-02-08 13:30:33
dokument UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-12-16 11:43:54
dokument UCHWAŁA NR XIII/62/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 5 października 2015 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice 2015-12-16 11:43:14
dokument UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-12-16 11:42:19
dokument UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wałcz oraz nadania im numeracji 2015-12-16 11:37:03
dokument UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz. 2015-12-16 12:03:52
dokument UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze 2015-12-16 11:35:59
dokument UCHWAŁA NR XII/55/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straży Gminnej Gminy Wałcz. 2015-12-21 12:33:47
dokument UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-09-28 12:28:03
dokument UCHWAŁA NR XI/49/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału sołectwa Różewo i utworzenia sołectwa Popowo oraz nadania statutu sołectwu Popowo 2015-09-28 12:26:28
dokument UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wałcz będących w zarządzie Nadleśnictwa Mirosławiec. 2015-08-11 11:20:15
dokument UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-09-28 12:25:22
dokument UCHWAŁA Nr IX/45/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości : Górnica, Świętosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno 2015-08-11 11:15:59
dokument Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na II półrocze 2015 r. 2015-08-11 13:16:32
dokument UCHWAŁA NR IX/ 43 /2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kandydatów na ławników. 2015-08-11 13:10:05
dokument UCHWAŁA nr IX/42 /2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/26/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej. 2015-08-11 13:08:15
dokument UCHWAŁA NR IX/41/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 332/3 w Szwecji. 2015-08-11 13:05:42
dokument Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Różewo 2015-08-11 12:52:16
dokument Uchwała Nr IX/39/ 2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Chwiram 2015-08-11 12:46:31
dokument Uchwała Nr IX/38/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2015-08-11 12:43:28
dokument Uchwała Nr IX/37/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku. 2015-08-11 11:45:09
dokument UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr VII/25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej. 2015-06-29 00:02:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/35/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2015-08-11 11:41:55
dokument Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady GMINY WAŁCZ z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wałcz do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" na okres programowania 2014-2020 2015-08-11 11:08:32
dokument UCHWAŁA NR VIII/33/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-08-11 10:51:47
dokument UCHWAŁA NR VIII/32/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-08-11 08:34:12
dokument UCHWAŁA NR VIII/31/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-06-28 23:59:46
dokument UCHWAŁA Nr VII/30/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2015r. 2015-06-28 23:54:25
dokument Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2015-06-28 23:51:54
dokument UCHWAŁA nr VII/28/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz . 2015-06-28 23:48:28
dokument UCHWAŁA Nr VII/27/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzenie wyborów sołtysa we wsi Dobino. 2015-06-28 23:44:35
dokument UCHWAŁA NR VII/26/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej. 2015-06-28 23:38:37
dokument UCHWAŁA NR VII/25/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej. 2015-06-28 23:37:06
dokument UCHWAŁA NR VII/24/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami prywatnymi. 2015-06-28 23:34:00
dokument UCHWAŁA NR VII/23/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-06-28 23:27:34
dokument UCHWAŁA nr VI/22/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorcze oczyszczanie nieczystości płynnych dla mieszkańców wsi Różewo odprowadzających ścieki do oczyszczalni będącej własnością Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie. 2015-06-28 23:22:43
dokument UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz 2015-06-28 23:18:54
dokument UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2015 roku. 2015-06-28 23:16:27
dokument Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-08-11 08:20:51
dokument UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-04-03 13:16:51
dokument UCHWAŁA NR V/17/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-03-10 09:03:03
dokument UCHWAŁA NR V/16/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-03-10 09:01:15
dokument UCHWAŁA NR V/15/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-03-10 08:59:38
dokument UCHWAŁA NR V/14/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wałcz. 2015-03-10 08:57:14
dokument UCHWAŁA NR IV/13/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-02-05 14:04:32
dokument UCHWAŁA nr IV/12/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2015. 2015-02-05 14:00:30
dokument UCHWAŁA nr IV/11/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Wałcz i osób fizycznych. 2015-02-05 13:47:10
dokument UCHWAŁA NR IV/10/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2015-02-05 13:56:49