Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr III/8/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.B na działania Komendanta Straży Gminnej.

UCHWAŁA nr III/8/2014

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.B na działania Komendanta Straży Gminnej.

 

 

            Na podstawie art.229, pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 8, poz. 1071 z późn. zmianami) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje :

 

& 1. 1.Po rozpatrzeniu skargi  Pana Ł. B. na działania Komendanta Straży Gminnej Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną .

         2. Podstawę stanowiska Rady Gminy określa uzasadnienie do uchwały.

& 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi  skarżącemu.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 


Uzasadnienie

do uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2014r.

 

 

            W dniu 6.04.2014r. funkcjonariusze Straży Gminnej w Wałczu zarejestrowali pojazd marki Nissan nr rej FZ 5318 C , którego kierujący nie zastosował się do ograniczenia prędkości.

            W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż właścicielem pojazdu jest RAIFFEISEN – LEASING POLSKA S.A. , a użytkownikiem Biuro Rachunkowe GUSTO Ł.B.

            W tej sytuacji w oparciu o art.78 ust.4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym w dniu 18.09.2014r. wezwano Pana Ł. B. do wskazania osoby , której powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania we wskazanym miejscu i czasie.

            W dniu 09.10.2014r. Pan Ł.B. przekazał oświadczenie w oparciu o art.54 § 7 k.p.w. , w którym stwierdził, że nie jest w stanie wskazać kierującego pojazdem.

            Z uwagi na brak wiedzy co do sprawcy czynu (przekroczenie dozwolonej prędkości) Straż Gminna w Wałczu , po odmowie posiadacza pojazdu wskazania kto kierował nim w momencie zarejestrowania przez fotoradar , umorzyła postępowanie z art.92a kw skierowane przeciwko nieznanemu sprawcy i wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z wykroczeniem drogowym z art.96 § 3 kw w związku z art.78 ust.4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            Samo zeznanie czy złożenie oświadczenia nie jest mandatem karnym , a więc brak jest podstaw do jego uchylenia.

            Zgodnie z § 1 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wszelkie postępowania w tych sprawach toczą się zgodnie z jego przepisami. Przepisy kpk stosuje się jedynie wtedy , gdy kpw tak stanowi. Stosowanie przepisów kpa w postępowaniu w sprawach o wykroczenia jest niedopuszczalne.

            Wskazać również należy , iż  zgodnie z treścią art. 45 § 1 kw karalność wykroczenia ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok . Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie , karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

            Druk żądania (wezwanie) zawierał stosowne informacje o grożących konsekwencjach nie wywiązania się przez właściciela pojazdu z ustawowego obowiązku, jak również stosowne pouczenie o jego prawach i obowiązkach . Bezzasadne  było w tej sytuacji ponowne informowanie skarżącego o  tych faktach.

            Biorąc pod uwagę  powyższe okoliczności złożoną skargę należy uznać za bezzasadną , albowiem wniosek o uchylenie mandatu , który nie został nałożony jest bezprzedmiotowy , a kpa w powyższej sprawie nie znajduje zastosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-02-2015 13:36:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 29-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-02-2015 13:36:14