Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 8/82, 8/83, 19/4 w miejscowości Chwiram, Gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 15 .04.2015 r.

I n f o r m a c j a

o wynikach sprzedaży działek w miejscowości  Chwiram ,  Gmina Wałcz  w  drodze przetargu nieograniczonego ustnego  przeprowadzonego  w dniu  14 .04.2015 roku.

 

I. Działki

1.  Dz. nr  8/82 , 8/83,19/4   o ogólnej  pow. 629  m2  , K01W/00035872/1.

2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3. Cena wywoławcza – nieruchomości -  15.000,00 zł

4. Wysokość wadium  - 1.500,00 zł .

 5. Ilość wpłaconych wadium   :1   

6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :1.                                                               

7.Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego - 15.150,00 zł  + podatek VAT . Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty .

8.Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego Pani Ewa Kędzior                                                                                       

9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza :  04.05.2015 r. 


Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek :

 

nr 8/82 o pow. 183 m2

nr 8/83 o pow. 134 m2

nr 19/4 o pow. 312 m2

położonych w miejscowości Chwiram , zapisanych w księdze wieczystej KW nr K01W/00035872/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 .04. 2015 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Wałczu.

Na w/w nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego stary zapis to tereny zurbanizowane niezabudowane i inne tereny zabudowane.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej , postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe Urzędu Gminy Wałcz prowadzone w Banku Pekao S.A. I 0/Wałcz nr 24 12403 712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 10.04.2015 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczy się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczącej nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-03-2015 15:22:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 12-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-04-2015 09:59:00