Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Szwecja od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Szwecja , Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie działek nr 620/1, 620/2, 101/3, 166/1, 624/1 w obrębie Szwecja, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Szwecja od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Szwecja , Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie niżej wymienionych działek. :

 

1. działka o nr 620/1 o powierzchni 0,79 ha, w tym : R IV b – 0,70 ha, Ł V – 0,09 ha położona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,91 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 7 maja 2015 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

1. działka o nr 620/2 o powierzchni 0,70 ha, w tym : R IV b – 0,60 ha, R V- 0,08 ha, Ł V – 0,02 ha, położona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,70 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 7 maja 2015 r. o godzinie 9.20 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

1. działka o nr 101/3 o powierzchni 0,49 ha, w tym : R III a – 0,21 ha, R III b- 0,0,04 ha, R IVa – 0,18 ha, R IV b – 0,06 ha , położona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,67 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 7 maja 2015 r. o godzinie 9.40 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

1. działka o nr 166/1 o powierzchni 1,02 ha, w tym : R IV a – 0,03 ha, Ps IV- 0,21 ha, Ps V – 0,59 ha, N – 0,19 ha położona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,72 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 7 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

1. działka o nr 624/1 o powierzchni 0,94 ha, w tym : R IV a – 0,15 ha, R IV b - 0,49 ha, R V – 0,18 ha, R VI – 0,12 ha położona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2,22 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 7 maja 2015 r. o godzinie 10.20 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie od dnia przetargu do 15 września 2024 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 01-04-2015 14:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 31-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 01-04-2015 14:37:10