Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie IX Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

 

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  25 czerwca 2015r. o godz. 13,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 odbędzie się  IX SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:

   a)  stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,

   b) przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji .

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy i powiatu.

4.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za rok 2014 – podjęcie uchwały.              

5.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu.

6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

7.Głosowanie nad uchwałami:

1)     w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,

2)     w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Chwiram,

3)     w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Różewo,

4)     w sprawie  sprzedaży działki nr 332/3 w Szwecji,

5)     w sprawie  zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami fizycznymi,

6)     w sprawie zmiany uchwały nr VII/26/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej,          

7)     w sprawie powołania zespołu ds. oceny kandydatów na ławników,

8)    w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu  na II półrocze 2015r,

9)    w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Wałcz nr LIII/302/2014r. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz .

10)  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości:  Górnica, Świętosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .

9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-06-2015 08:58:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-06-2015 08:58:08